(Minghui.org) رویدادی جهت اطلاع‌رسانی در روز جمعه 20 ژوئیه در میدان هیزدوسلاو در براتیسلاوا برگزار شد تا آزار و شکنجه در حال وقوع فالون گونگ در چین را به‌طور برجسته مطرح کند.

رهگذران فرصتی برای مشاهده تمرینات فالون گونگ و خواندن مطالبی درباره آن از جمله این واقعیت که فالون گونگ در چین تحت آزار و شکنجه قرار می‎گیرد، به‎دست آوردند.

مرد سالمندی گفت که چنین رفتاری مشخصه رژیم کمونیستی است. او خودش تجربه دست اول از آزار و شکنجه به‎دست جمهوری سوسیالیست چکسلواکی سابق را داشت، بنابراین به‎خوبی این موضوع را درک می‎کرد. او برای تمرین‎کنندگان آرزوی موفقیت کرد و گفت که کاری که آنها انجام می‎دهند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

امضای دادخواست در میدان هیزدوسلاو در براتیسلاوا.

در رویداد اطلاع‌رسانی، رهگذران با تمرین‎کنندگان فالون گونگ صحبت می‎کردند.

بسیاری از گردشگران چینی از مطالب اطلاع‌رسانی عکس می‎گرفتند و از تمرینات فیلمبرداری می‎کردند. گردشگران از اروپا و خارج از کشور در مقابل غرفه فالون گونگ متوقف می‎شدند. پس از شنیدن حقایق، بسیاری از آنها دادخواست را امضاء کردند.

بانویی سالمند اهل اسلواکی گفت که به دوستش که برای بازنشستگان سخنرانی می‎کند، درباره این رویداد خواهد گفت تا آنها بتوانند درباره تمرین فالون دافا و آزار و شکنجه آن مطلع شوند.

در بعدازظهر تمرین‎کنندگان تمرین پنجم را انجام دادند که مدیتیشن است. در آن میدان شلوغ، آنها تجمع کوچک و آرامی را شکل دادند و توجه افراد زیادی را به‎ خود جلب کردند.

بانویی که به تمرینات علاقه‎مند بود گفت که می‎خواهد مکان یادگیری تمرینات را بداند. او آرامش و تمرکز تمرین‎کنندگان را تحسین کرد. او و همسرش دادخواست برای اعتراض به آزار و شکنجه فالون گونگ را امضاء کردند.

بسیاری از بچه‎ها، و همچنین بزرگسالان، به‎عنوان هدیه گل کاغذی نیلوفر آبی دریافت کردند. هنگامی که رویداد به پایان رسید، موسیقی هارپ از رویدادی در آن نزدیکی، فضای آنجا را پر کرد. گویی بازدیدکنندگان تمایلی به رفتن تمرین‎کنندگان نداشتند، بنابراین در آنجا ماندند و با تمرین‎کنندگان صحبت کردند. مردم می‎خواستند تا آخرین لحظه دادخواست را امضاء کنند حتی پس از اینکه تمرین‎کنندگان وسایل‎شان را جمع کرده بودند.

روز قبل، در روز پنج شنبه، 19 ژوئیه، تمرین‎کنندگان به‎مدت ۱۲ ساعت در مقابل سفارت چین در براتیسلاوا، برای آزادی تمرین‎کنندگان فالون گونگ در چین نشستند.

شروع دادخواهی برای فالون گونگ در مقابل سفارت چین در براتیسلاوا در 19 ژوئیه.

دادخواهی برای فالون گونگ در مقابل سفارت چین در براتیسلاوا در 19 ژوئیه.

هدف این دادخواهی پایان دادن به 19 سال آزار و شکنجه تمرین‎کنندگان فالون گونگ در چین بود. تمرین‎کنندگان تمرینات را نشان دادند و به رهگذران درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین اطلاعات می‎دادند.

اعتراض مسالمت‎آمیز در براتیسلاوا از فعالیت مشابهی در لندن الهام گرفت، جایی که تمرین‎کنندگان فالون گونگ بیش از 16 سال در مقابل سفارت چین به‎طور ۲۴ ساعته حضور دارند. اعتراضات منظم در براتیسلاوا از دسامبر سال 2004 آغاز شد. از آن زمان به بعد، تمرین‎کنندگان هر پنج شنبه به مدت دو ساعت در آنجا اعتراض می‎کنند.