(Minghui.org) سفارت چین در یک طرف خیابان دو ترویرن در بروکسل قرار دارد. در 20 ژوئیه 2018، در طرف دیگر خیابان ترویرن، تمرین‌کنندگان فالون گونگ با تی‌شرت‌های زرد در یک ردیف حضور داشتند و به‌صورت مسالمت‌آمیز به آزار و شکنجه 19 ساله فالون گونگ در چین اعتراض کردند. برخی تمرین‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را انجام دادند؛ برخی از آنها با رهگذران درباره آزار و شکنجه در چین صحبت می‌کردند. موتورسواران در حال عبور به منظور ابراز حمایت خود از فالون گونگ، بوق می‌زدند.

تظاهرات در مقابل سفارت چین در بروکسل امر غیرمعمولی نیست و معترضان فریاد می‌زنند و مأموران پلیس اطراف تظاهرکنندگان حصار می‌کشد. با این حال، امروز، در طی اعتراضات تمرین‌کنندگان فالون گونگ، مأموران پلیس در خودروی پلیس نشسته بودند و احساس نمی‌کردند که لزومی به دخالت آنها باشد.

تظاهرات صلح‌آمیز فالون در مقابل سفارت چین

نیک، نماینده فالون دافا (نام دیگری فالون گونگ) گفت: «این اعتراض علیه چین، مردم چین و یا کارمندان در سفارتخانه نیست.» ما اینجا هستیم که به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین اعتراض کنیم. این در سال 1999 توسط رئیس سابق حزب کمونیست چین (جیانگ زمین) آغاز شد. آن هنوز تا به امروز ادامه دارد.

«ما امیدواریم که کارکنان سفارت بتوانند در این مورد فکر کنند: اگر حزب کمونیست چین می‌گوید که حقیقت، نیکخواهی، بردباری بد است، پس چه چیزی خوب است؟ ما امیدواریم که کارکنان بتوانند قضاوت و انتخاب خود را انجام دهند.»

حمایت از فالون گونگ در بروکسل

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مرکز شهر بروکسل به جمع‌آوری امضاء پرداختند و خواستار پایان آزار و شکنجه در چین شدند. بسیاری از افراد پس از آگاهی درباره نقض حقوق بشر در چین، این دادخواست را امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ بارهگذران درباره آزار و شکنجه در چین صحبت می‌کنند.

مردم دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

ورهولست که کارمند مسائل اجتماعی است. او پرونده را امضاء کرد و به یادگیری تمرینات فالون گونگ علاقمند شد

خانم داچمی از برادر و همکارانش درباره فالون گونگ شنیده بود. او نیز دادخواست را امضا کرد

آدل، جودیت و جنی از فرانسه با تمرین‌کننده فالون گونگی صحبت کردند. آنها گفتند که کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ بخاطر اعضای بدن‌شان توسط حکومت چین کاملاً غیر قابل قبول است