(Minghui.org) خانم دو لینا 59 ساله از شهر سیپینگ از زمانی که جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیستی، سرکوب وحشیانۀ فالون گونگ را در ژوئیۀ 1999 آغاز کرد متحمل آزار و شکنجه شده است. او بازداشت، به کار اجباری گمارده شده و مورد شکنجه قرار گرفته است که همگی در تلاش رژیم چین برای وادار کردن او به ترک باورش بوده است.

2008: محکومیت به 3 سال حبس

خانم دو در سال 2008 بازداشت و به‌خاطر امتناع از ترک باورش به سه سال حبس در زندان هِی‌زوئیزی محکوم شد.

پس از ورود به زندان، چند زندانی خانم دو را به یک سلول کشاندند. یکی از زندانیان به نام وانگ لیشین که مأمور نظارت بر او شده بود، می‌خواست بداند که آیا او هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کند یا خیر. خانم دو مستقیماً پاسخش را نداد اما به وانگ گفت که فالون گونگ در سراسر جهان گسترش یافته و مردم از تمرین آن بسیار نفع برده‌اند. وانگ پاسخ خانم دو را به نگهبانان زندان گزارش کرد.

روز بعد هم‌بندان خانم دو او را مجبور کردند که از ساعت 5 صبح تا 1 یا 2 بعدازظهر بی‌حرکت روی یک نیمکت کوچک بنشیند. وقتی یک بار خانم دو کمی تکان خورد، وانگ او را با خشونت به پایین هل داد و نیمکت را شکست.

سپس خانم دو را برای شستشوی مغزی به طبقۀ دوم بردند. او تمام تبلیغات افتراآمیزی که آنها سعی کردند او را مجبور به باورش کنند نادیده گرفت. نگهبان او را در سلولی محبوس کرد و از پنج زندانی خواست که او را «تبدیل» کنند. آنها او را با تخت مرگ تحت شکنجه قرار دادند. او را به یک تخت هل دادند و دست و پایش را چنان محکم به چهار میلۀ تخت بستند که بدنش از تخت بلند شد و تا نهایت خود کشیده شد.

تصویر شکنجه با تخت مرگ

درد غیرقابل‌تحمل بود. برای خفه کردن صدای فریادهایش، صدای تلویزیون را بلند کردند و آهنگ‌های پرسروصدا پخش کردند. خانم دو اجازه نداشت به توالت برود و روی تخت ادرار کرد. وانگ یک زمین‌شوی را آغشته به ادرار کرد و آن را به دهان خانم دو فرو کرد که باعث شد یکی از دندان‌های جلوی او بشکند.

1999: اردوگاه کار اجباری

در سال 1999 خانم دو به‌خاطر دادخواهی برای حق تمرین فالون گونگ به‌طور غیرقانونی بازداشت و به یک اردوگاه کار اجباری در پکن منتقل شد.

1997: نفع بردن از تمرین فالون گونگ

خانم دو پس از شروع تمرین فالون گونگ در سال 1997 از بیماری‌های بسیاری بهبود یافت. او باور دارد که بهبودی‌اش به این دلیل روی داد که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی کرد.