(Minghui.org) به خانم وو گویژیِ 73 ساله از بخش بایان، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، دستور دادند تا در 22 فوریه 2019  برای گزارش به اداره پلیس شهرک لونگ‌چوآن برود. او بلافاصله دستگیر و برای بازداشت به اداره پلیس بخش بایان منتقل شد. بعداً اعلام شد که به هشت سال زندان محکوم شده است و در 12 مارس 2019 به زندان منتقل شد.

به‌خاطر تمرین فالون گونگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفت

طی نزدیک به 20 سال آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین، اداره پلیس شهرک لونگ‌چوآن خانم وو را مکرراً  تحت آزار و اذیت قرار داده است. او دو سال به اردوگاه کار اجباری وانجیا فرستاده شد. در آن اردوگاه مجبور شد برای زمان‌های طولانی روی چارپایۀ کوچکی بنشیند. در نتیجه ستون فقراتش از شکل عادی‌اش تغییر کرد.

تصویر شکنجه: نشستن طولانی‌مدت روی چارپایه‌ای کوچک

خانم وو پس از آزادی از اردوگاه کار اجباری با فرزندانش زندگی می‌کرد. او برای کار به بخش بایان رفت تا بار کمتری بر دوش فرزندانش باشد. این شهروند قدیمی نتوانست شغلی پیدا کند و مجبور شد در اتاقی اجاره‌ای زندگی کند. مأموران پلیس از اداره پلیس شینگهوآ خانه‌اش را غارت و چند ماه پس از پیدا کردن محل اقامتش او را دستگیر کردند.

تحت  آزار و اذیت قرار گرفت و متهم شد

خانم وو را نخستین بار مأموران اداره پلیس شینگهوآ در 28 سپتامبر 2017 دستگیر کردند. او در بازداشتگاه هاربین بازداشت شد. بازداشتگاه به‌علت رد شدن خانم وو در معاینات جسمی، از پذیرش او اجتناب کرد. درنتیجه تا زمان رسیدن زمان محاکمه، به‌قید وثیقه آزاد شد.

مأموران اداره پلیس شینگهوآ سه بار به منزل دختر خانم وو رفتند تا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تمرین‌کنندگان دستگیرشده او را تحت بازجویی قرار دهند. آنها سعی کردند با گفتن اینکه سایرین او را «فروخته‌اند»، فریبش دهند. تلفن همراه او را نیز گرفتند. پلیس سایر فرزندان خانم وو را نیز تهدید کرد که اگر خانم وو فرار کند، عواقبی متوجه آنها خواهد شد.

پلیس شینگهویی تحت دستور کمیته امور سیاسی و حقوقی بخش بایان چهار تمرین‌کننده فالون گونگ از جمله خانم وو را متهم کرد.

محاکمه و دستگیری مجدد خانم وو در 19 ژوئیه 2018 در دادگاه بخش ییلان محاکمه شد. پس از پایان محاکمه حکمش اعلام نشد. پس از جلسه دادرسی، خانم وو برای معاینات جسمیِ قبل از بازداشت به بیمارستان هاربین برده شد، اما به‌علت رد شدن در معاینات در بازداشتگاه پذیرفته نشد و به‌قید ضمانت پزشکی آزاد شد.