(Minghui.org) بانویی در شهر چیتای‌هه در استان هیلونگ‌جیانگ پس از بازداشت به‌خاطر اطلاع‌رسانی درخصوص آزار و شکنجۀ باورش به فالون گونگ، مکرراً از سوی پلیس مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفت.

فالون گونگ که با نام فالون دافا نیز شناخته می‌شود تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است که از سال 1999 از سوی رژیم کمونیستی مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانم ژانگ لیپینگ 56 ساله در 11 مارس 2019 به‌خاطر توزیع اطلاعاتی دربارۀ فالون گونگ در یک بازار محلی گزارشش به پلیس داده و بازداشت شد.

خانم ژانگ هنگام بازجویی پلیس به مأموران تأکید کرد که از مشارکت در این آزار و شکنجه که هیچ مبنای قانونی ندارد دست بکشند. پلیس گفت که وظیفۀ آنها آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ است.

وقتی خانم ژانگ از ارائۀ نام و نشانی خود خودداری کرد، یکی از مأموران مویش را گرفت و سعی کرد از او عکس بگیرد. خانم ژانگ همکاری نکرد درنتیجه او را به یک صندلی بستند. یکی از مأموران گفت که تا زمانی که شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ منجر به مرگ آنها در ادارۀ پلیس نشود، مهم نیست که چگونه این کار انجام شود.

خانم ژانگ به صحبت با پلیس ادامه داد و گفت که آنها نباید تمرین‌کنندگان بی‌گناه فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. یکی از مأموران در اقدامی تلافی‌جویانه دستبندهایش را تنگ کرد.

آنشب پلیس به خانم ژانگ دستور داد که انگشتانش را روی یک دستگاه اسکن اثر انگشت قرار دهد. وقتی خانم ژانگ از انجام این کار خودداری کرد، آنها سرش را به دستگاه کوبیدند و سپس به زور مشتانش را باز کردند تا از او اثر انگشت بگیرند. آنها آنقدر به او فشار آوردند که خانم ژانگ نمی‌توانست نفس بکشد و نزدیک بود بی‌هوش شود.

شش مأمور خانم ژانگ که قادر به راه رفتن نبود را به طرف دستشویی کشاندند و او را مجبور به ارائۀ نمونۀ ادرار کردند. وقتی خانم ژانگ از امضای فرم تأیید نمونۀ ادرار خودداری کرد، به‌طرز وحشیانه‌ای او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در نیمه‌های شب، مأموران خانم ژانگ را برای معاینه به بیمارستان بردند. از آنجا که خانم ژانگ با آنها همکاری نمی‌کرد، آنها به صورتش سیلی زدند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از اینکه به خانم ژانگ گفتند که فشار خونش بالا است، پلیس به زور داروهای نامعلومی به او خوراند.

سپس او را به بازداشتگاه محلی بردند. از آنجا که او هنوز بسیار ضعیف بود و نمی‌توانست راه برود، یکی از مأموران او را به داخل سلول برد و به زندانیان دستور داد که او را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

وضعیت سلامتی خانم ژانگ طی چند روز بعد بدتر شد و فشار خونش به ۲۶ رسید. در 15 مارس او را آزاد کردند. صورتش هنوز کبود و متورم است، به سختی می‌تواند بنشیند و بایستد چراکه نشیمنگاه و پاهایش آسیب دیده‌اند.