(Minghui.org)

دانلود (1.7mb)

تمرین‌کنندگان فالون گونگ با تزکیه در فالون دافا  اصول هدایتگر حقیقت، نیکخواهی و بردباری را دنبال می‌کنند. قلب آنها دائما خالص می‌شود و تعالی می‌یابد. موسیقی که آنها می‌سازند نیز خالص، صلح آمیز و درخشان است.