(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر رها نکردن باورشان دز زندان زنان استان گانسو تحت شکنجه قرار می‌گیرند.

نگهبانان به زندانیان مشخصی دستور دادند تا به‌طور شبانه‌روزی تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحت نظر داشته باشند. تمرین‌کنندگان برای هرگونه حرکتی مانند رفتن به توالت باید اجازه می‌گرفتند. تمرین‌کنندگان اجازۀ صحبت کردن، برقراری تماس چشمی یا هرگونه اشاره‌ای به یکدیگر را نداشتند و صبح‌ها مجبور می‌شدند ویدیوهایی با مضامین افتراآمیز نسبت به فالون گونگ تماشا کنند و بعدازظهرها باید «گزارش افکار» دربارۀ نظرشان نسبت به فالون گونگ می‌نوشتند.

تمرین‌کنندگانی که از رها کردن باورشان خودداری می‌کردند، فقط اجازه داشتند یک کلوچه که با آرد و آب درست شده بود بخورند. گاهی حتی آب برای آشامیدن به آنها نمی‌دادند. اغلب همدستان آنها را به توالت می‌کشاندند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.

همدستان وقتی ناراحت بودند خشمشان را بر سر تمرین‌کنندگان خالی می‌کردند. تمرین‌کنندگان در تمام لحظات در زندان تحت فشار بسیار زیادی بودند. هر همدستی که با تمرین‌کننده‌ای با مهربانی رفتار می‌کرد، گزارشش را به نگهبانان زندان می‌دادند و سپس برای توبیخ صدایش می‌زدند.

نگهبانان زندان تمرین‌کنندگان را وادار به ارائۀ اسامی تمرین‌کنندگانی می‌کردند که در حبس نبودند. سپس، به‌طور پی‌درپی با پلیس امنیت داخلی منطقه تماس می‌گرفتند.

شرح شکنجه در زندان زنان استان گانسو

آزار و اذیت خانم لی کوانگ‌فنگ

خام لی کوانگ‌فنگ که بیش از 60 سال دارد از رها کردن باورش به فالون گونگ خودداری کرد. معمولاً یک سطل آب را دو نفر حمل می‌کنند. برای تنبیه خانم لی، زندانیان همدست او را مجبور می‌کردند که به‌تنهایی سطل آب را حمل کند.

در زمستان همدستان فقط یک لحاف بسیار نازک به‌عنوان تشک به او می‌دادند و پتویش را خیس می‌کردند. خانم لی اغلب در نیمه‌های شب از سرما به خود می‌لرزید. او باید شب تا صبح روی تخت زیر پتو می‌نشست. چند همدست نیز اغلب او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.

تحقیر و آزار و اذیت خانم لیو چیوچیو

خانم لیو چیوچیو حدود 60 ساله و دخترش خانم لیو لی حبس شدند. از آنجا که خانم چیوچیو از رها کردن باورش خودداری کرد، نگهبانان زندان دخترش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند به این امید که با این کار او را وادار به قبول درخواستشان کنند.

نگهبانان زندان به همدستان دستور دادند تا مانع رفتن او به توالت شوند بنابراین به اجبار در شلوارش اجابت مزاج می‌کرد. آنها اجازه نمی‌دادند لباسش را عوض کند که باعث می‌شد سایرین از بوی بد اذیت شوند و در نتیجه زندانیان به او توهین می‌کردند. نهایتاً نشیمنگاه خانم لیو عفونت کرد اما شکنجه ادامه داشت تا اینکه بناچار درخواستشان را قبول کرد.

شکنجۀ خانم وانگ لیچیان با باتوم الکتریکی

خانم وانگ لیچیان، تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از منطقۀ هونگگوی شهر لانژو در ابتدا وقتی به زندان وارد شد با باطوم الکتریکی به او شوک وارد کردند. درنتیجه صورت، گردن و دهانش تاول زد و دچار سوختگی شد.

ضرب و شتم خانم لی دِشیانگ

وقتی خانم لی دِشیانگ از شهر جینچانگ برای دومین بار به‌طور غیرقانونی حبس شد، از تبدیل شدن خودداری و از رها کردن باورش به فالون گونگ امتناع کرد. نگهبانان زندان به همدستان دستور دادند تا او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. بدنش کبود شد اما  هیچ‌کسی جرأت حرف زدن نداشت.

قبل از اینکه خانم لی از زندان آزاد شود، نگهبانان به یک زندانی به نام گائو جینگ‌جینگ (معتاد به مواد مخدر) دستور دادند تا او را مورد ضرب و شتم قرار دهد و نگذارد بنشیند. او را مجبور کردند «گزارش افکار» بنویسد و درحالی‌که چمباتمه زده بود احساسش را نسبت به فالون گونگ بیان کند. درنتیجه او نمی‌توانست صاف بایستد. او در حالت خمیده و پشتش انحنا پیدا کرده بود. در نگاه به سایر تمرین‌کنندگان هیچ حالتی در صورتش نمایان نبود. اگر مقابل تمرین‌کنندۀ دیگری گریه می‌کرد، باید دلیل آن را در گزارشش توضیح می‌داد.

شکنجۀ خانم لو یین‌شیا

زندانیان به نام‌های ما یاچین و یو وِی‌وی یک روز خانم لو یین‌شیا از چینگ‌یانگ را به توالت کشاندند. آنها آنقدر با برس توالت به پشتش زدند تا اینکه برس شکست.

روزی دیگر او را برای اعمال شوک الکتریکی به دفتر نگهبان زندان بردند. اکنون چندین زخم روی بدنش دارد.

خانم شو هویی‌شیان براثر اعمال شکنجه درگذشت

خانم شو هویی‌شان از چینگ‌یانگ وقتی در ابتدا در زندان پذیرش شد در وضعیت جسمی خوبی بود. کمی پس از ورودش بسیار لاغر شد و حتی به‌سختی می‌توانست با کمک سایرین راه برود. ما یاچین و ژانگ شومِی اغلب به او دشنام و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. وقتی خانم شو به دلیل بدرفتاری بسیار بیمار شد، او را به بیمارستان بردند که در آنجا درگذشت.