(Minghui.org) آقای تیان مینگجون پس از رفتن به پکن به‌منظور درخواست تجدید نظر برای تمرین فالون گونگ در سال 1999، هرگز به خانه بازنگشت. کمی بعد رژیم کمونیست چین دستور آزار و اذیت سراسری علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بخاطر ایمانشان را آغاز کرد. این روش تزکیه شخصی ذهن و جسم را بهبود می‌بخشد.

آقای تیان مینگجون

آقای تیان، اکنون 47 ساله، یکی از ساکنین شهر شیجیاژوانگ، استان هبی، در سال 1996 تمرین فالون گونگ را شروع کرد.

به گفته پدرش، آقای تیان منچینگ، آقای تیان جوانتر توسط پدرخانمش با فالون گونگ آشنا شد. او در بیمارستان کودکان سیجیاژوآنگ کار می‌کرد و اغلب در تمرین‌های گروهی تمرینکنندگان حضور داشت. او به‌عنوان جوانی بسیار بااستعداد و باهوش  معروف بود که در بازی شطرنج تبحر داشت و گیتار، ویولن و بسیاری از سازهای دیگر را می‌نواخت.

مقامات محلی و پلیس چند بار در طول سالها خانواده آقای تیان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند زیرا آنها می‌]واستند بدانند که آقای تیان کجا هست.

خانواده آقای تیان تقاضا دارند که هر کسی اطلاعاتی درباره او دارد، با آنها تماس بگیرد.

پدر آقای تیان، آقای تیان منگچینگ 18033718107-86+
برادر آقای تیان، آقای تیان شیجون: 18630158335-86+
خواهر آقای تیان، خانم تیان هویجون 15027716312-86+