(Minghui.org) چنگ یینگ، معاون رئیس کمیتۀ اجتماعی و حقوقیِ کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین (CPPCC) در استان هوبی، در تاریخ 5 سپتامبر 2017 به‌خاطر رشوه‌خواری تحت تفحص قرار گرفت. او در 9 ژانویه 2019 به اتهام رشوه‌خواری و تخلف اداری از سمَت دولتی خود برکنار شد.

چنگ مانند بسیاری از مقامات عالی‌رتبۀ چین که طی سال‌های اخیر از سمت خود عزل شدند، در آزار و شکنجه فالون گونگ فعالانه مشارکت داشت. در واقع او تا قبل از اینکه در سال 2017 تحت تفحص قرار گیرد، مسئولِ بسیاری از موارد بدرفتاری با تمرین‌کنندگان فالون گونگ بود.

نگاهی اجمالی به شغل سیاسی چنگ:

فوریه 1955: تولدش در شهر ییچنگ، استان هوبی
مارس 1999: انتصاب به عضویت دائمی و نیز ریاست بخش سازمانی کمیته حزب شهری شهر شیان‌نینگ
می 2003: انتصاب به معاونت دبیر، دبیری کمیته بازرسی انظباطی و ریاست بخش سیاسی کمیته حزب شهری شهر شیان‌نینگ
اکتبر 2003: انتصاب به معاونت دبیر و دبیری کمیته بازرسی انضباطی کمیته حزب شهری شهر شیان‌نینگ
ژانویه 2007: انتصاب به معاونت دبیر کمیته حزب شهری شهر شیان‌نینگ
نوامبر 2008: انتصاب به معاونت دبیر کمیته حزب قضایی هوبی و نیز معاونت رئیس اداره دادگستری هوبی؛ همچنین انتصاب به دبیری حزب و ریاست اداره زندان‌های هوبی
ژانویه 2015: انتصاب به معاونت رئیس کمیته اجتماعی و حقوقی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین(CPPCC)  در استان هوبی
5 سپتامبر 2017: آغاز بازرسی

اتهام در زمینه تلاش‌هایش برای شستشوی مغزی در شهر شیان‌نینگ

مشارکت فعال چنگ در آزار و شکنجه فالون گونگ به 20 ژوئیه 1999 بازمی‌گردد که آزار و شکنجه آغاز شد. در آن زمان، اداره 610 هنوز در بسیاری از شهرها دایر نشده بود، اما چنگ به‌عنوان رئیس بخش سازمانی، دستوراتی را برای راه‌اندازی جلسات شستشوی مغزی صادر کرد تا سعی کند تمرین‌کنندگان را به رها کردن باورشان مجبور کند. این جلسات شستشوی مغزی با حمایت بخش سازمانی برگزار شد که چنگ مستقیماً مسئول آن بود.

برای نمونه، یک جلسه شستشوی مغزی در 1 اوت1999 در دانشکده پزشکی شیان‌نینگ برگزار شد. تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده در آنجا عبارت بودند از هو ژنوو، لی مینکای، شو چانگ‌هونگ، وانگ لیدی، لی یون و ژنگ شوانگ‌هوا.

در 2 سپتامبر 1999، یک جلسه شستشوی مغزی در هتل شماره 131 شیان‌نینگ برگزار شد. 7 تمرین‌کننده از سازمان‌های بهداشت در سطح شهر، بازداشت شدند که عبارت بودند از دانشکده پزشکی شیان‌نینگ (لی مینکای، ژنگ شوانگهوا، وانگ لیدی و می ووشوآن)، بیمارستان مرکزی شهر (شو چانگ‌هونگ)، مرکز آزمایش‌های کیفیت داروی شهر (چن جینگون) و شرکت ساخت‌وساز شهر (لیو اِیمین). شو و وانگ بعدها به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند، در حالی که لیو در 6 ژوئن 2005 براثر شکنجۀ طی بازداشت، درگذشت.

در 2 سپتامبر 1999، پنج تمرین‌کننده به یک جلسه شستشوی مغزی در هتل یونچوانِ شیان‌نینگ فرستاده شدند که عبارت بودند از شو شیولان، فانگ جینلیان، چن یانپینگ، چن فانگ و یو جینگوآنگ. چن فانگ در آن زمان بیش از پنج ماه باردار بود، اما باز هم بیش از 30 روز بازداشت شد. فانگ بعداً به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.

در تاریخ 2 سپتامبر 1999، پنج تمرین‌کننده به یک جلسه شستشوی مغزی در مهمان‌خانه اداره غلات شیان‌نینگ فرستاده شدند که عبارت بودند از چن لیچون (از مؤسسه علوم کشاورزی)، چن چیان (از کارخانه نخ‌ریسی شیان‌نینگ)، هو لان (اداره برق شهر) و فانگ لورونگ و ژانگ لورونگ (هر دو از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک).

در اکتبر سال 2002، نُه تمرین‌کننده در یک مرکز شستشوی مغزی در جاده فوشان در شیان‌نینگ حبس شدند که عبارت بودند از: ژانگ جوهوان، ژو ژوجیائو، رِن هویفانگ، چن جینگ‌ون، هو لان، لیانگ یینگ، یانگ دونگ‌شیانگ، ژو شینهوا و چن لیچون.

بین 6 سپتامبر و 4 اکتبر 2005، شش تمرین‌کننده در آسایشگاه پتروشیمی ووهان در شیان‌نینگ حبس شدند که عبارت بودند از: نی لیهوا، شائو چینگ‌مینگ، شو چانگ‌هونگ، فانگ لورونگ، ژنگ شینگ‌هوا و یک تمرین‌کننده خانم از شهر چیبی. فانگ و شو به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند.

علاوه بر این، تعدادی مراکز شستشوی مغزی در مکان‌های زیر در شیان‌نینگ تأسیس شدند: منطقه مسکونی چشمه آب گرم، بازداشتگاه شوانگ‌هچیو، بازداشتگاه تونگشان، بازداشتگاه بخش چونگ‌یانگ، بازداشتگاه بخش جیایو، بازداشتگاه بخش تونگ‌چنگ، بازداشتگاه شهر چیبی، اردوگاه کار اجباری شیان‌نینگ و بازداشتگاه مائوئرشان.

بازداشت و شکنجه تمرینکنندگان در شهر شیان‌نینگ

بین ژوئیه 1999 و اکتبر 2008 که چنگ از مسئولان عالی‌رتبه در شهر شیان‌نینگ بود، بسیاری از تمرین‌کنندگان در این شهر به مراکز شستشوی مغزی، اردوگا‌ه‌های کار اجباری و زندان‌ها منتقل شدند. بعضی از آنها، همانطور که در زیر اشاره شده است، براثر شکنجه درگذشتند.

63 تمرین‌کننده از مکان‌های زیر به مراکز شستشوی مغزی منتقل شدند:

شهر چیبی: ژنگ یولینگ، هوآنگ چنگشیو، هوآنگ لیان‌چینگ، گونگ ژونگ‌نان، شیونگ بایسونگ، چن کایوانگ، دوآن شوشنگ، و هوآنگ جونلیانگ
منطقه توسعه چشمه‌های آب گرم: ژانگ چی، ژنگ شینگ‌هوا، فانگ جینلیان، فانگ جینهونگ، هو هونگ‌می، وانگ لیدی، یو جین‌گوانگ، هو لان، ژنگ شینگ‌هوآ، شو شیائولیان، یانگ شیائوهوا، هوانگ یانبی، وانگ یونگژن و یو جین‌بینگ
بخش تونگشان: چنگ دیونگ و وانگ بانگجی
بخش جیائو: هه پینگ و هه گویهونگ
منطقه شی‌آن: مِی شینهوا، وانگ شین‌چوآن و لوئو یینگ
بخش چونگ‌یانگ: تانگ چونفانگ
بخش تونگ‌چنگ: لی یانهونگ، وِی یوئشیو و لوئو یوئفنگ

ژنگ یولینگ از شهر چیبی براثر شکنجه درگذشت.

323 تمرین‌کننده در شیان‌نینگ به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. جوان‌ترین آنها 21ساله و مسن‌ترین آنها 67ساله بود. برخی از این تمرین‌کنندگان عبارت بودند از:


شهر چیبی: ژونگ شوبانگ، ژو گوئوچیانگ، ژن یو، ژنگ یولینگ، لی شنگ‌پینگ، چن کایوانگ و گونگ پین‌نان.
منطقه توسعه چشمه‌های آب گرم: یانگ دونگ‌شیانگ، کای هویلان، شو چانگ‌هونگ، چن جیان‌پینگ، تائو شیژن، لی مینکای، لیو ایمین، وانگ لیدی، شی یویان، چن شینهوا، چن چیان، ژو کلی، شیونگ چونژی، چن ویچون، چن ییچون، ژانگ چی، چن لارونگ، شو هان، هو وِی، لی شوئهونگ، لی شوئهونگ، وو وِیهوا، شو شیائولیان، لی جیانهویی، رن هویفانگ و گائو ژی
بخش جیائو: هه پینگ، وانگ گوئوپینگ و وانگ جینیان
منطقه شیانان: فنگ شیائومی، لوئو یینگ، لی هونگهه، ژنگ چینگچون، شیانگ دبین و لیو شهونگ
بخش تونگ‌چنگ: هونگ هایهوا، شیا شیلونگ، لوئو یوئفنگ و ژانگ ژیلین
بخش چونگ‌یانگ: وانگ یی‌یوآن و لی شیون
بخش تونگشان: شن یوآنشینگ

ژنگ یولینگ، گونگ پین‌نان، لیو ایمین، ژو کلی، و ژنگ شینگ‌هوا همگی براثر شکنجه جان باختند.

دوازده تمرین‌کننده طی آن دوره زمانی به زندان محکوم شدند که جوان‌ترین آنها 27ساله و مسن‌ترین‌شان 57ساله بود: هوانگ بین، 5 سال؛ ژنگ یولینگ، یوان شیبائو و چنگ دیونگ، هر کدام 4 سال؛ فانگ لونگچائو، کای هویلان، جیانگ سیهوا، وِی شوئشیو، شو چانگ‌هونگ و شیا شیلونگ، هر کدام 3 سال؛ و وانگ لیدی و یو جین‌گوآنگ، هر کدام 3 سال و 6 ماه.

طی  این دوره زمانی 21 تمرین‌کننده براثر شکنجه جان باختند، از جمله 4 نفر در شهر چیبی و 1 نفر در منطقه شیانان، 6 نفر در بخش جیایو، 7 نفر در بخش تونگ‌چنگ و 3 نفر در منطقه توسعه چشمه‌های آب گرم. برخی از آنها جان خود را از دست دادند، چراکه مقامات آنها را بارها و بارها شکنجه کردند تا به مرگ‌شان سرعت ببخشند.

یکی از این نمونه‌ها لیو شیائولیان 68ساله از شهر چیبی بود. او علاوه بر اینکه 4 بار بازداشت شد، 5 نفر از تمام جهات او را کشیدند و داروهای سمی به او تزریق شد. او در 26 اکتبر 2008 درگذشت.

نخستین جشنواره بین‌المللی فرهنگی بامبو در چین در 11 الی 13 اکتبر 2003 در شین‌نیانگ برگزار شد که بازدیدکنندگانی را از بسیاری از کشورها جذب خود کرد، بنابراین تمرین‌کنندگان بنرهایی را که روی‌شان نوشته شده بود «فالون دافا خوب است» و «جیانگ را به میز عدالت بکشانید»، در امتداد جاده‌های اصلی برافراشتند. این بنرها جیانگ زهویی، خواهر کوچک‌تر جیانگ زمین، و مأموران استانی همراهش را خشمگین کرد. آنها به مقامات شیان‌نینگ دستور دادند بلافاصله به این جریان خاتمه دهند و بنرها را جمع کنند و همگی آنها از سمت خود برکنار شدند. پلیس شیان‌نینگ غارت منازل و دستگیری‌های گسترده فوری را آغاز کرد. بیش از 10 تمرین‌کننده فقط در 9 اکتبر دستگیر شدند. شو یوفنگ، یکی از کارمندان سابق شرکت دکوراسیون شیان‌نینگ که 46ساله بود، طی این دستگیری‌ها و غارت منازل جان خود را از دست داد.

علاوه بر این، تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان تحت آزار و اذیت قرار گرفتند و به‌خاطر باور خود جریمه شدند. چنگ به‌عنوان یکی از مقامات اصلی در شهر شیان‌نینگ، مسئول این آزار و شکنجه وحشیانه بود.

آزار و شکنجه در استان هوبی

در نوامبر 2008، چنگ شیان‌نینگ را ترک کرد و به معاونت دبیر کمیته حزب قضایی هوبی و نیز معاونت رئیس اداره دادگستری هوبی ارتقاء مقام گرفت. او به دبیر حزب و ریاست اداره زندان‌های هوبی نیز منصوب شد. چنگ در این سمت‌ها، نقش زیادی در اقدامات زندان زنان فانجیاتای و زندان زنان ووهان داشت. تمرین‌کنندگان در این مراکز در معرض شستشوی مغزی شدیدی قرار گرفتند تا مجبور شوند باور خود را رها کنند.

در ژانویه 2015، چنگ به معاونت رئیس کمیته اجتماعی و حقوقی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در استان هوبی منصوب شد. در مارس 2016، ایستگاه رادیویی چوتیان در هوبی به فالون گونگ افترا زد. به دستور وو هوی، دبیر حزب کمیته امور سیاسی و حقوقی شیان‌نینگ، این شهر در آوریل و مه 2016 از طریق کانال‌های بی‌شماری تبلیغاتی را منتشر کرد، ازجمله تابلوهای اعلانات و نشریات، تلویزیون کابلی شیان‌نینگ، روزنامه دیلی شیان‌نینگ، پوسترها و بلنگوهایی با صدای بلند در روستاها و جوامع. بسیاری از تمرین‌کنندگان بازداشت، شکنجه و زندانی شدند.

طی این 20 سال آزار و شکنجه فالون گونگ، چنگ در  18 سال آن فعالانه مشارکت کرد تا اینکه در سال 2017 تحت بازرسی قرار گرفت.