(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از ورشو در ۲۱ ژوئيه در یازدهمین جشنواره چند فرهنگی سالیانه شرکت کردند. این رویداد همزمان با بیستمین سالگرد مقاومت صلح‌آمیز تمرین‌کنندگان فالون گونگ در برابر آزار و شکنجه در چین بود. در این جشنواره، این گروه ضمن معرفی روش تزکیه معنوی فالون دافا به عموم، آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، از جمله برداشت اجباری اعضای بدن را افشا کردند و از مردم خواستار کمک برای پایان دادن به آن شدند.

تمرین‌کنندگان، تمرینها را در جشنواره‌ای چند فرهنگی در ورشو در 21ژوئیه2019 نمایش می‌دهند.

 بازدید‌کننده‌‌ای تمرینات را یاد می‌گیرد. چند تن از حاضران دراین جشنواره به یادگیری این تمرین علاقه نشان دادند.

تمرین‌کنندگان به مردم درباره فالون گونگ و چگونگی آزار و اذیت آن در چین می‌گویند.

چند نفر دادخواست محکومیت آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در جشنواره اطلاعاتی درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه را می‌خوانند.

صدای حمایت

تمرین‌کنندگان برای دادخواستی که به قانونگذاران لهستان ارائه می‌شود، به جمع‌آوری امضا پرداختند. این دادخواست از دولت خواست تا اقداماتی را برای جلوگیری از برداشت اجباری اعضای بدن در چین انجام دهد.

تمرین‌کنندگان برای تلاشهایشان بازخوردهای مثبتی از سوی مردم دریافت کردند. چند نفر دادخواست را امضاء و تمرین‌کنندگان را تشویق کردند تا به این کار خوب اطلاع‌رسانی به مردم ادامه دهند.

ماریا ولود با مطالعه اطلاعات روی پوسترها شوکه شد و گفت: «چرا در چین چنین اتفاقی می‌افتد؟ این خیلی متفاوت از آن چینی است که من می‌شناسم.»

یکی دیگر از بازدید‌کنندگان، جرزی بی‌اِن گفت: «تنها شیاطین می‌توانند مردم را به این طریق شکنجه کنند. برداشت اجباری اعضای بدن بسیار وحشتناک است. وقتی این مطلب را خواندم، با اینکه روز خیلی گرمی بود، تمام بدنم یخ کرد.

چند گردشگر در جشنواره حضور یافتند و بسیاری پرسش‌هایی را دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه پرسیدند. تمرین‌کنندگان به آنها گفتند که حزب کمونیست پس از آغاز آزار و شکنجه در سال 1999 ادعا کرد که فالون گونگ را ظرف سه ماه ریشه‌کن می‌کند. اما تمرین‌کنندگان به‌رغم آزار و شکنجه باقی مانده‌اند و اکنون، 20 سال گذشته و فالون گونگ در بیش از 100 کشور تمرین می‌شود.

تمرین‌کنندگان خاطر نشان کردند که اصول حقیقت، یکخواهی، بردباری، به تمرین‌کنندگان شجاعت می‌بخشد که در مواجهه با آزار و اذیت شدید مقاومت صلح‌آمیز خود را حفظ کنند.

پیش از خاتمۀ این رویداد در ساعت 10 شب، برگزار‌کنندۀ این رویداد ویتک هبانوسکی به غرفه تمرین‌کنندگان آمد و از آنها برای مشارکتشان تشکر کرد. او گفت: «در حالی که فرهنگ سنتی چین را نمایش دادید، شجاعت اخلاقی برای حمایت از حقوق بشر چینی‌ها را نیز نشان دادید. شما کار بسیار بزرگی را  انجام می‌دهید. من به آزادی عقیده مردم چین احترام می‌گذارم.»

بسیاری از مردم علاوه بر امضای دادخواست، بهیادگیری تمرینات نیز علاقه نشان دادند. آنها کتاب‌های فالون گونگ را خریدند و دربارۀ محل انجام تمرینات نیز سؤال کردند.