(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر جهان، در گرامیداشت 20 سال اعتراض مسالمت‌آمیز به آزار و شکنجه به‌دست حزب کمونیست چین، در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز، تجمع‌ها و مراسم شمع‌افروزی شرکت می‌کنند. حزب کمونیست چین، به دستور جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست، آزار و شکنجه وحشیانه تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در 20ژوئیه 1999 آغاز کرد. فالون گونگ یک روش تزکیه آرامش‌بخش ذهن و بدن بر اساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است .

وب‌سایت مینگهویی تاکنون مرگ بیش از 4هزار تمرین‌کننده فالون گونگ را در نتیجه مستقیم آزار و شکنجه طی 20 سال گذشته، تأیید کرده است. گمان می‌رود که تعداد واقعی مرگ‌ها بسیار بیشتر باشد، اما به دلیل مسدود بودن شدید اطلاعات ح.ک.چ، دسترسی به اخبار از چین دشوار است. بسیاری از تمرین‌کنندگان دیگر به‌خاطر ایمان‌شان زندانی و شکنجه شده‌اند. شواهد مشخصی وجود دارد که ح.ک.چ تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده فالون گونگ و سایر زندانیان عقیدتی را فعالانه تحت برداشت اعضای بدن‌شان قرار می‌دهد و آنها بر اساس تقاضا و برای تأمین اعضای مورد نیاز در صنعت پیوند عضوِ چین، کشته می‌شوند.

گزارش‌های زیر خبر تجمع‌ها و سایر رویدادهای یادبود را در روسیه، رومانی، ایرلند و اوکراین پوشش می‌دهد.

روسیه: رویدادهای برگزارشده در چند شهر در اعتراض به آزار و شکنجه

‌تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چند شهر از جمله مسکو، سن پترزبورگ، چلیابینسک و ایرکوتسک، در اعتراض به آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ، رویدادهایی را برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سیبری در 19ژوئیه2019 در ایرکوتسک فعالیت‌هایی را برگزار می‌کنند.

اعتراضی فردی از 9 صبح تا 9 شبِ 20ژوئیه مقابل سفارت چین در مسکو.

تمرین‌کنندگان تمرینات را با هم انجام می‌دهند.

مردم در قفقاز شمالی، روسیه، دادخواست اعتراض به آزار و شکنجه را در چین، امضا می‌کنند.

تمرین‌کننده‌ای درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه با رهگذران صحبت می‌کند.

 دانشجوی کارشناسی ویکتولیا دادخواست اعتراض به آزار و شکنجه را در چین، امضا می‌کند.

آیشات دادخواست را امضا می‌کند.

اوکسانا، تمرین‌کننده فالون گونگ، گفت: «این فعالیت‌ها برگزار می‌شوند تا جنایات ح.ک.چ را افشا و درباره حقایق به مردم اطلاع‌رسانی کنند.» اعتراض فردی در سن پترزبورگ، 20ژوئیه2019.

از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دعوت شد تا در 20ژوئیه2019 در راهپیمایی روزِ شهر در شلخوفِ روسیه شرکت کنند.

تمرین‌کنندگان در 20ژوئیه2019 در چلیابینسکِ روسیه پوسترهایی را آویزان و فلایرهایی را توزیع می‌کنند.

رومانی: برگزاری رویدادهایی در اعتراض به آزار و شکنجه

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 20ژوئیه2019 مقابل سفارت چین در رومانی اعتراض مسالمت‌آمیزی را برگزار کردند. آنها پوسترها و بنرهایی را به نمایش گذاشتند و فلایرهایی را توزیع کردند.

اعتراض به آزار و شکنجه مقابل سفارت چین در رومانی، 20ژوئیه2019.

بعداً تمرین‌کنندگان به پارک کینگ مایکل 1 در کنار سفارت رفتند. این پارک از بزرگ‌ترین ذخایر طبیعی در بخارست و ایستگاه مهمی برای بازدیدکنندگان سراسر جهان است.

نمایش تمرینات در پارک کینگ مایکل 1 یا همان پارک هرستروی سابق.

صحبت با گردشگران درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه.

امضای دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه.

ایرلند: راهپیمایی و تجمع

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 20ژوئیه2019، راهپیمایی و تجمعی را در مرکز شهر دوبلین برگزار کردند. این راهپیمایی در اعتراض به آزار و شکنجه و گرامیداشت تمرین‌کنندگانی بود که براثر ظلم و ستم ح.ک.چ جان باختند.

این راهپیمایی از باغ یادبود در خیابان اوکانل شروع شد و از کنار بسیاری از مغازه‌های چینی عبور کرد. تماشاچیان زیادی این راهپیمایی را تماشا کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 20ژوئیه2019 راهپیمایی و تجمعی را در مرکز شهر دوبلینِ ایرلند برگزار کردند.

تمرین‌کننده ژائو مینگ که دو سال در اردوگاه کار اجباری توانهه در پکن حبس بود، از تجربه‌اش درخصوص تحمل شکنجه‌ها در آن اردوگاه گفت.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ پس از راهپیمایی و صحبت با رهگذران درباره آزار و شکنجه، تجمعی را برگزار کردند. بسیاری از مردم می‌خواستند دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضا کنند.

وکیل آلبرت روسا در طول این تجمع صحبت می‌کند. اوکراین: برگزاری رویدادهایی در اعتراض به آزار و شکنجه

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چند شهر بزرگ اوکراین، رویدادهایی را در اعتراض به آزار و شکنجه 20ساله برگزار کردند. بسیاری از مردم دادخواست پایان دادن به قساوت‌های صورت‌گرفته در چین را امضا کردند.

در 19ژوئیه2019 تمرین‌کنندگان فالون گونگ از شهر ساحلی اودسا، با برگزاری فعالیت‌هایی مقابل کنسولگری چین به‌صورت مسالمت‌آمیزی به آزار و شکنجه اعتراض کردند. گارد ملی فرماندهی اوکراین که برای محافظت از کنسولگری آمده بود، کتاب نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را از تمرین‌کننده‌ای پذیرفت و سؤالات بسیاری درباره فالون گونگ پرسید. او کمی بعد برگشت و تعداد زیادی فلایر و روزنامه گرفت تا سربازان بخوانند.

اعتراض به آزار و شکنجه در چین، مقابل کنسولگری چین در اودسا، اوکراین، 19ژوئیه2019.

مردم در خارکیف، اوکراین، دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را در چین امضا می‌کنند.

برگزاری رویدادهایی در کی‌یف، پایتخت اوکراین، در اعتراض به آزار و شکنجه، 20ژوئیه2019.