(Minghui.org) برنامه رقص در آکادمی هنرهای فی تیان اعلام کرد که اکنون درحال پذیرش درخواست متقاضیان است. متقاضیان باید تمرین‌کنندۀ فالون دافا یا از خانوادۀ شاگردان دافا باشند. داوطلبانی که قصد دارند تمرین‌کنندۀ فالون دافا شوند نیز واجد شرایط درنظر گرفته خواهند شد.

شرایط پذیرش:

۱- حداقل قد دانشجویان پسرِ زیر 13 سال، 1متر و ۷۵ سانتیمتر باشد. برای افراد بیش از 15 سال حداقل قد ۱ متر و ۷۸ سانتیمتر باشد.

۲- حداقل قد دانشجویان دخترِ زیر 13 سال، ۱متر و ۶۵ سانتیمتر باشد و برای افراد بیش از 15 سال و حداقل قد ۱ متر و ۶۸ باشد.

۳-پاهای دانشجویان دختر و پسر هردو باید حداقل ده سانتیمتر بلندتر از قسمت بالاتنه‌شان باشد.

۴-باید پاها انعطاف‌پذیر باشند: بتوانند حرکات پاباز عمودی و افقی با زاویه 180 درجه را انجام دهند.

۵-همه دانشجویان باید سالم باشند.

توجه داشته باشید:

۱- دانشجویان پسر و دختر 16-17 ساله: قد پسرها حداقل ۱ متر و ۸۰ سانتیمتر قد و قد دختران حداقل ۱ مترو ۶۸ سانتیمتر باشد. انعطاف‌پذیر باشند و بتوانند حرکات پاباز عمودی و افقی با زاویه 180 درجه را انجام دهند.

۲- متقاضیانی که واجد شرایط فوق نیستند نیز در صورت داشتن سایر شرایط استثنایی، درخواست‌شان می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مواردی که متقضیان باید ارائه دهند:

۱- هر متقاضی باید یک رزومه عمومی، تجربه حرفه‌ای و تجربه تزکیه خانوادگی یا فردی را ارائه دهد. رزومه عمومی باید شامل نام، جنسیت، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن متقاضی باشد.

۲-متقاضیان باید اطلاعات والدین خود را از جمله قد، محل تولد و تجربیات تزکیه‌شان را ارائه دهند.

۳-ارائه عکس‌های جدید.

عکسها باید در خلال یک ماه گذشته گرفته شده باشند و شامل ویژگی‌های زیر باشند:

- تمام‌رخ قدی از جلو
- تمام‌رخ قدی از کنار
- تمام‌رخ قدی از پشت
- اجرای حرکت پاباز
- اجرای حرکت پل زدن

متقاضیان باید در عکس با لباس رقص یا لباس ژیمناستیک پوشیده باشند و عکاس باید در وضعیت چمباتمه از متقاضی عکس بگیرد تا ویژگی‌های فیزیکی متقاضی به‌درستی در تصویر مشخص باشد.

۴- تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست، رسمی محسوب شود.

۵- به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال سه هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده می‌شود.

۶- اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا جعلی باشد، یا شخص در محدودۀ شرایط اعلام شده در فرم تقاضا نباشد، دراین‌صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

۷- متقاضیان می‌توانند درخواست‌ها را اینترنتی ارسال كنند و آكادمی هنرهای فی تیان مستقر در نیویورك، برای واجدین شرایط اولیه امتحانات مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

تلفن: ۳۹۱۴-7۴۱-845- 1+
آدرس ایمیل برای درخواست از خارج از چین: admission@feitianacademy.org    
آدرس ایمیل برای درخواست در داخل چین: feitian@minghui.org

آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان

۲۷ ژانویه سال 2020