(Minghui.org)  برنامه موسیقی در آکادمی هنر فی ‌تیان و گروه موسیقی در کالج فی ‌تیان در حال پذیرش فرم‌های درخواست‌ دانشجویان است.

۱. الزامات برای متقاضیان خارج از چین:

۱- متقاضیان باید دانشجویانی دارای تخصص در موسیقی باشند، تمرین‌‌کنندۀ فالون گونگ یا از خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند و پتانسیل لازم را برای اینکه تمرین‌کننده فالون گونگ شوند، دارا باشند. همه دانشجویان باید سالم باشند.

۲- شرایط سنی: حداقل سن ۱۵ سال است و برای آنهایی که به‌طور استثنایی دارای شرایط خوبی هستند، ۱۳ تا ۱۴ سال نیز قابل قبول است.

۳-الزامات حرفه‌ای برای متقاضیان برنامه موسیقی: مهارت موسیقی در هنرستان، حداقل سطح مقدماتی.

۴- الزامات حرفه‌ای برای متقاضیان گروه موسیقی: مهارت موسیقی در کالج موسیقی، حداقل سطح مقدماتی.

۵- آلات موسیقی موردنظر: ویولن، ویولا، ویولن‌سل، کنترباس، فلوت، چنگ، کلارینت، ابوا، باسون، شیپور فرانسوی، ترومبون (نوعی شیپور)، ساز چینی پیپا، ارهو. (نوازندگان ساز پیپا یا ارهو باید در سطوح میانی نوازندگی حرفه‌ای باشند.)

۶- گزینه‌های لازم در فرم استخدام: رزومه کلی، رزومه حرفه‌اي و تجربه تزکیه. رزومه کلی باید شامل نام متقاضی، جنسیت، سن، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تماس باشد.

۷-عکس‌هایی که به‌تازگی گرفته شده باشند (در ماه گذشته): تمام‌قد، تمام‌رخ.

۸- آخرین ویدئوی آزمون گزینش هنری: در صورتی که در آپلود فایل‌های ویدئویی مشکلی وجود دارد، متقاضی می‌تواند با هیئت تحریریه مینگهویی تماس بگیرد.

۹-تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست رسمی محسوب شود.

۱۰-به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال سه هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده می‌شود.

۱۱- اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا جعلی باشد، یا شخص در محدودۀ شرایط اعلام‌شده در فرم تقاضا نباشد، دراین‌صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

۱۲-برای واجدین شرایط مقدماتی، آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان آزمون‌های مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

۲. الزامات برای متقاضیان در داخل چین:

علاوه بر الزامات فوق، لطفاً توجه داشته باشید که متقاضیان باید درسطح حرفه‌ایِ مقدماتی لازم برای ورود به هنرستان یا کالجی در خارج از چین باشند.

آدرس ایمیل برای درخواست از خارج از چین: admission@feitianacademy.org
آدرس ایمیل برای درخواست در داخل چین: feitian@minghui.org
شماره تلفن: ۳۹۱۴0-7۴۱-845 1+