(Minghui.org) مدتی است که برخی از بسترهای نرم‌افزاری روشنگری حقیقت را می‌خوانم و تماشا می‌کنم و اغلب می‌توانم برخی از نظرات تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تشخیص دهم. در این زمینه دو مشکل را می‌بینم که با هم‌تمرین‌کنندگان در میان می‌گذارم.

یک مشکل این است که برخی از تمرین‌کنندگان نظرات‌شان را با عبارت «فالون دافا خوب است» شروع کرده و سپس سخنانی تند علیه برخی از شرکت‌ها یا سازمان‌ها ابراز می‌کنند.

معتقدم این رویکرد مناسب نیست. ما می‌خواهیم وجدان موجودات ذی‌شعور را بیدار کنیم. بنابراین باید به جای یک شرکت یا سازمان، روی افراد تمرکز کنیم. برخی از شرکت‌ها کارهای بدی انجام دادند و به حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) کمک کردند. اما هنوز افرادی در این شرکت‌ها هستند که ارزش نجات را دارند.

یک فرد معمولی می‌تواند هر حرفی علیه یک شرکت بگوید، اما نیازی نیست که ابتدا با مطرح‌کردن خودتان به‌عنوان یک تمرین‌کننده، از یک شرکت انتقاد کنید. علاوه‌بر این‌، ابراز کلمات افراطی و جنگ‌طلبانه از طرف یک تزکیه‌کننده مناسب نیستند.

مشکل دوم سیلی از نظراتی است که با عباراتی مانند «فالون دافا خوب است» و «جن، شن، رن خوب است» آغاز می‌شوند. این نظرات حقایقی را برای حمایت از مقاله اضافه نمی‌کنند، بلکه این تصور را به خوانندگان القاء می‌‌کنند که آنها تبلیغات فالون گونگ هستند و احتمال دارد افکار متضادی را ایجاد کند.