(Minghui.org) خانم چه جینشیا که پلیس شکنجه‌اش کرد، با وجود گذشت 6 ماه هنوز سرش متورم است. انگشت کوچک دست چپش نیز شکست و توانایی حرکت ندارد. دستانش هنوز درد می‌کند و قادر به پوشیدن و درآوردن لباس‌هایش نیست.

این ساکن شهر جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ، چند بار درخواست درمان پزشکی کرده است، اما بازداشتگاه شهر جیاموسی هر بار درخواستش را رد کرده است. نگهبانان به او گفتند كه پلیس به آنها دستور داده است به او مراقبت‌های پزشکی ارائه ندهند.

خانم چه 53ساله به‌دلیل تمرین کردن فالون گونگ، روشی معنوی که رژیم کمونیستی چین از سال 1999 آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است، پس از دستگیری‌اش در 25ژوئیه2019، به‌مدت 1 روز تحت سوءرفتار پلیس قرار گرفت.

پلیس او را مجبور کرد دست‌هایش را روی زمین و پاهایش را در هوا قرار دهد و سپس پاهایش را از هم کشید و جدا کرد. آنها او را مورد آزار و اذیت جنسی و شکنجه‌های دیگر نیز قرار دادند. موهایش را کشیدند و قسمت اعظم موهایش ریخت و بدنش مملو از کبودی شد.

با وجود اینکه دادستانی پرونده او را در تاریخ 27نوامبر2019 به‌دلیل نداشتن مدارک کافی به پلیس بازگرداند، او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از مراقبت‌های پزشکی محروم است. خانواده‌اش به‌خاطر رفتار وحشیانه پلیس با او، به چند سازمان دولتی شکایت کرده است.

خانم چه جینشیا

شکنجه وحشتناک

خانم چه قبلاً در یک شرکت ساختمانی کار می‌کرد. او در 25ژوئیه2019 که قرار بود به منزل یک تمرین‌کننده محلی برود تا تعالیم فالون گونگ را با هم مطالعه کنند، دستگیر شد.

وقتی خانم چه متوجه شد که 2 مأمور لباس‌شخصی او را دنبال می‌کنند، به خانه آن تمرین‌کننده نرفت و به سمت منزلش برگشت، اما آن 2 مأمور جلویش را گرفتند و کیفش را جستجو کردند.

آنها بدون گفتن کلمه‌ای، خانم چه را به درون اتومبیل پلیس کشاندند و شروع به کتک زدن او کردند. مأمور دیگری نیز به آنها پیوست. این 3 مأمور، همگی مرد، به‌شدت کتکش زده و عمدتاً به سینه‌هایش ضربه زدند.

خانم چه سپس به اداره پلیس چانگ‌چینگ منتقل شد. پلیس او را به مکانی بدون دوربین‌های نظارتی برد. آنها موهایش را گرفتند و سرش را به دیوار کوباندند. برخی نیز پا روی صورتش گذاشتند.

وو بین، یک مأمور مرد، سینه‌هایش را محکم از پشت نیشگون گرفت. موهایش را نیز گرفت و او را روی زمین انداخت. مقدار زیادی از موهایش کنده شد.

وو سپس او را مجبور کرد دستانش را روی زمین و پاهایش را در هوا قرار دهد. 2 مأمور دیگر پاهایش را از هم جدا کردند و کشیدند و آنها را به پایین فشار دادند. او از شدت درد از هوش رفت و سپس دچار خونریزی در ناحیه مهبلش شد.

بازآفرینی صحنه شکنجه: اجبار به قرار دادن دست‌ها روی زمین و پاها در هوا

4 مأمور نیز دست‌ها و پاهایش را کشیدند، او را در هوا بلند کردند و سپس به زمین انداختند. آنها این شکنجه را چند بار تکرار کردند و او یک بار با سرش به زمین افتاد.

طی این روند، وو بین دوباره سینه‌هایش و نیز قسمت بالا و داخل رانش، ناحیه تناسلی‌اش و قسمت بالا و داخل بازوهایش را نیشگون گرفت. خانم چه از شدت درد فریاد می‌کشید.

مأموران در حالی که از خانم چه بازجویی می‌کردند، او را مجبور کردند روی یک صندلی فلزی بنشیند. آنها با کتاب‌های ضخیم و دستان‌شان به گردنش ضربه می‌زدند. خانم چه درد بسیار زیادی داشت و نمی‌توانست گردنش را حرکت دهد.

مأمور دیگری به نام وو چوانگ، تصویر بنیانگذار فالون گونگ، را تکه‌تکه کرد و در حالی که خانم چه از شدت درد جیغ می‌کشید، تکه‌ها را زیر پاهای او یا در دهانش گذاشت. سپس فریاد زد که او روی استادش پا گذاشته یا استادش را گاز گرفته است.

وقتی پلیس از ضرب‌وشتم او خسته شد، دستانش را در پشتش خیلی محکم دست‌بند زدند. آنها یک انتهای بند کفشش را به گردنش بستند و انتهای دیگر را به صندلی فلزی. هم دست‌ها و هم پاهایش به‌سرعت متورم و سیاه شدند. انگشتان دست راستش نیز دچار درد شدیدی شد.

مأموران بعداً او را مجبور به ارائه نمونه ادرار کردند. وقتی او حاضر به همکاری نشد، یک مأمورِ مرد شلوار او را درآورد. 2 مأمور، یک مرد و یکی زن او را برای دادن نمونه ادرارش تا توالت همراهی کردند. مأمور مرد به او می‌خندید. آنها او را روی تخت نیز فشار قرار دادند و به‌زور از او نمونه خون گرفتند. یکی از مأموران گفت: «تا حدی که نیاز است، سوراخ سوراخش کنید، اهمیتی نمی‌دهیم که صدمه ببیند یا نه!»

مأموران شکنجه‌اش را در ساعات اولیه صبح 26ژوئیه متوقف کردند، برآمدگی‌هایی روی پیشانی و شقیقه خانم چه ایجاد شده بود. گونه‌هایش چنان متورم شده بود که نمی‌توانست دهانش را باز کند. سینه‌ها، اندام‌های داخلی، دنده‌ها، شانه و داخل ران‌هایش درد و سوزش شدیدی داشتند.

در حالی که پلیس حواسش نبود، او برخی از موهایش را که آنها کشیده بودند و روی زمین ریخته بود، جمع کرد.

پلیس موهای خانم چه را کشید و موهایش ریخت.

انگشت کوچک دست چپش شکست و استخوانش از گوشتش جدا شد. بعدا تیره و چرک شد. از آنجا که هیچ درمانی صورت نگرفت، حالا انگشتش حرکت ندارد و صاف نمی‌شود.

علاوه بر این خانم چه در زانو و پای راستش جراحاتی دارد. او قادر به چمباتمه زدن نیست و پیوسته درد دارد. در حالی که دستانش نیز پس از خراشیده و پیچانده شدن توسط چند مأمور آسیب دیدند، هنوز نمی‌تواند لباس‌هایش را خودش بپوشد یا درآورد.

وسایل قیمتی توقیف‌شده در زمان غارت منزل

یک روز پس از دستگیری خانم چه، لی آیگوئو، معاون رئیس اداره پلیس جیائوچو، وو بین و چند مأمور دیگر حدود ساعت 4 بعدازظهر 26چوئیه قفل‌سازی را به خانه پدر خانم چه بردند و تلاش کردند آنجا را غارت کنند.

پلیس که نتوانست به‌زور وارد منزل آقای چه وِیچی- که او نیز فالون گونگ را تمرین می‌کند- شود، شوهر خانم چه را پیدا کرد و گفت که می‌خواهند وضعیت پدرشوهرش را بررسی کنند و اگر وضعیت سلامتی او خوب نباشد، دخترش را آزاد می‌کنند.

او که حرف‌های پلیس را باور کرد همراه آنها به منزل پدرشوهرش رفت.

به‌محض اینکه آقای چه در را باز کرد، پلیس داخل شد و به‌مدت 2 ساعت آنجا را جستجو کرد. رایانه، چاپگر و بسیاری از وسایل دیگر او توقیف شد. اسکناس‌هایی با شماره سریال‌های خاص که پسر کوچکش آنها را جمع کرده بود، به ارزش بیش از 20هزار یوآن و نیز 3000 یوآن پول نقدش نیز کشف و توقیف شد.

آزار و شکنجه گذشته

در سال 1999 که رژیم کمونیست آزار و شکنجه را آغاز کرد، خانم چه 3 سال بود که فالون گونگ را تمرین می‌کرد. او با توجه به بهره‌مندی‌اش از مزایای این روش، به پکن رفت تا از ایمان خود دفاع کند.

در ژوئن سال 2000 که در میدان تیان‌آن‌من بنری را برافراشت که رویش نوشته شده بود: «فالون دافا خوب است»، دستگیر و به‌مدت 41 روز در بازداشتگاه جیاموسی حبس شد. مقامات 2600 یوآن از او و 3000 یوآن از محل کارش اخاذی کردند. او 300 یوان نیز برای غذا پرداخت کرد.

اطلاعات تماس نمایندگان:

لی آیگوئو (李爱国)، معاون رئیس اداره پلیس: 6166778454-86+ ، 18724232222-86+

وو بین (吴 彬)، مأمور پلیس مسئول پرونده او و شخصی که او را تحت شکنجه قرار داد: 13946472555-86+

 لی چیانگ (李强)، مأمور پلیسی که او را شکنجه کرد: 18945601989-86+ ، 13359500109-86+ ، 18104540277-86+

گزارش‌های مرتبط:

رئیس پلیس با وجود تأیید بازگشت پرونده تمرین‌کننده فالون گونگ از سوی دادستانی، تحویل‌داده‌شدن آن را انکار می‌کند

شکنجه بانوی اهل هیلونگ‌جیانگ در زندان؛ حتی پس از اینکه دادستانی پرونده او را به‌دلیل کافی نبودن مدارک بازگرداند، پلیس از آزاد کردن او اجتناب کرد

شهر جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ: دستگیری 15 تمرین‌کننده فالون گونگ طی سه روز