(Minghui.org) کسانی که مایلند درخواست خود را در ماه مه سال جاری به فی تیان ارائه کنند، بهتر است هر چه سریعتر موارد درخواستی مورد نیاز را به‌صورت آنلاین ارسال کنند. لطفاً توجه کنید که برای درخواست برنامه‌های موسیقی، ارسال ویدیوی آزمون گزینش هنری الزامی است. برای الزامات ویژه در این زمینه، لطفاً به اطلاعیه‌های اصلی منتشر شده دروب‌سایت مینگهویی در تاریخ 27ژانویه2020 مراجعه کنید.

کالج فی تیان و آکادمی هنر فی تیان

۲۶آوریل2020

شرایط مورد نیاز

اعلامیه در خصوص فرم درخواست دانشجو برای برنامه رقص در آکادمی هنر فی تیان

اطلاعیه: درخصوص فرم درخواست دانشجو برای برنامۀ موسیقی در آکادمی هنر فی‌تیان و گروه موسیقی در کالج فی تیان