(Minghui.org) خانم جیانگ سوژن از شهر جیانگسو، واقع در استان جیانگسو، در 16نوامبر2019، بعد از سه سال حبس به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ، آزاد شد. فالون گونگ یک روش تزکیه ذهن و جسم است که رژیم کمونیست چین از سال 1999 آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

اداره 610 و اداره امنیت داخلی مقرری‌اش را که تنها منبع درآمدش بود، قطع کردند، و فقط 100هزار یوآن بابت غرامتِ تخریب خانه‌اش که در آن زندگی می‌کرد، به او دادند.

خوراندن اجباری و تزریق داروی نامعلوم

خانم جیانگ، حدوداً70ساله، از سال2012 بیش از 30 بار دستگیر شده است. آخرین دستگیری‌اش در 17نوامبر2016 اتفاق افتاد. او در منزل بود که مأموران اداره پلیس پینگ‌جیانگ به‌زور وارد خانه‌اش شدند، او را بیرون کشیدند، از پله‌ها پایین بردند و سوار اتومبیل خود کردند.

فشار خون خانم جیانگ در داخل اتومبیل بالا رفت. لب‌هایش کبود و چهره‌اش سیاه شد. با وجود وضعیتش پلیس اجازه نداد از اتومبیل پیاده شود و او را به اداره پلیس برد. حدود یک ساعت بعد، پس از دریافت مدارک خانم جیانگ از سایر مأموران، او را به بازداشتگاه شماره 4 هوآنگ‌دای بردند.

بازداشتگاه از پذیرش خانم جیانگ خودداری کرد، زیرا فشار خونش به‌طور خطرناکی بالا بود. سپس پلیس او را به بیمارستان شماره 1 سوژو برد تا فشار خونش بررسی شود. وقتی متوجه شدند که فشار خونش در حد معقولی پایین آمده است، او را به بازداشتگاه برگرداندند.

خانم جیانگ در بازداشتگاه هیچ اشتهایی نداشت و از 22نوامبر دیگر چیزی نخورد. همان‌طور که به‌یاد می‌آورد: «واقعاً احساس گرسنگی یا تشنگی نمی‌کردم. در عوض احساس سلامتی و پرانرژی بودن می‌کردم.» نگهبانان بازداشتگاه گمان می‌کردند او دست به اعتصاب غذا زده است و دو بار در هفته او را تحت خوراندن اجباری قرار می‌دادند. این وضعیت 100 روز ادامه داشت.

بازآفرینی صحنۀ شکنجه: خوراندن اجباری

یک ‌بار بعد از اینکه کارکنان بیمارستان از اتاق بیرون رفته بودند، نگهبانان دست‌وپاهایش را با دست‌بند به چهار گوشه تخت بیمارستان بستند و او را در هوا معلق کردند. پرستاری به‌طور اتفاقی وارد اتاق و از دیدن آن صحنه شوکه شد. وقتی فهمید که خانم جیانگ فالون گونگ را تمرین می‌کند، دارو را گذاشت و بدون اینکه چیزی بگوید، رفت.

خانم جیانگ وقتی در هوا معلق بود، خواست که آزادش کنند، اما درخواستش رد شد. سپس رئیس اداره پلیس، پینگ‌جیانگ، یک فنجان آب روی تخت بیمارستان ریخت. او آن شب روی تخت خیس خوابید.

تصویر شکنجه: تخت کشش

خانم جیانگ تحت تزریق مواد نامعلومی نیز قرار گرفت. یک ‌بار او را برای خوراندن اجباری به بیمارستان دیگری منتقل کردند. درحالی‌که تلاش می‌کرد تعادلش را کنار تخت حفظ کند، رئیس اداره پلیس، پینگ‌جیانگ، گردنش را از پشت محکم گرفت و او را نیشگون گرفت.

محکومیت به سه سال حبس

خانم جیانگ در 9ژانویه2017 محاکمه شد. به‌‌دلیل ضعف بسیار شدیدش، دادگاه آمبولانسی در حالت آماده‌باش داشت که شاید او از هوش برود. تعداد زیادی از مأموران لباس‌شخصی بیرون دادگاه ایستاده بودند و از تمرین‌کنندگانی که برای ابراز حمایت‌ از خانم جیانگ می‌آمدند، مخفیانه عکس و فیلم می‌گرفتند. فقط سه تن از بستگان خانم جیانگ اجازه حضور در جلسه محاکمه را داشتند. بقیه صندلی‌ها را مسئولین اشغال کرده بودند. قاضی به او اجازه نداد از خودش دفاع کند و او را به سه سال حبس محکوم کرد.

خانم جیانگ، قبل از انتقال به زندان زنان نان‌تونگ، 100روز، از 17نوامبر2016 تا 24فوریه2017، در بازداشتگاه حبس بود. زندان پس از اینکه فهمید او 100 روز در اعتصاب غذا بوده است، ابتدا از پذیرش او خودداری کرد، اما بعداً پس از صحبت با پلیس نرم شد.

آزار و شکنجه در زندان

خانم جیانگ در 2مارس2017 دوباره شروع به خوردن غذا کرد. از آن به بعد، زندان داروهای نامعلومی را به غذایش اضافه می‌کرد. این وضعیت دو سال ادامه داشت.

رئیس زندان هر روز ساعت 5 صبح بیدارش می‌کرد تا در سه جلسه شستشوی مغزی، از 9 تا 11 صبح، از 2:30 تا 5 بعدازظهر و از 9 شب تا 12:30 بامداد شرکت کند.

به‌غیراز جلسات شستشوی مغزی، خانم جیانگ مجبور بود هر روز کار بدون دستمزد نیز انجام دهد. این جریان به سلامتی‌اش آسیب رساند. اغلب نمی‌توانست شب‌ها بخوابد. درنتیجه زندانیانی که برای نظارت بر او گماشته شده بودند نیز اجازه استراحت نداشتند. زندان این کار را برای تحریک زندانیان انجام می‌دهد تا از تمرین‌کنندگان متنفر شوند.

رئیس زندان و نگهبانان اغلب خانم جیانگ را احضار می‌کردند و در مقابلش به بنیانگذار فالون گونگ افترا می‌زدند.

در مه2017 یک زندانی به خانم جیانگ گفت که زندانی دیگری سعی داشت او را در خواب خفه کند. آن زندانی وقتی نتوانست دست‌هایش را دور گردن خانم جیانگ که خوابیده بود، قرار دهد، دست کشید و سایر زندانیان نیز مانع این کارش شدند.

در ژوئن2017 یک زندانی مدتی طولانی مرتباً لب‌ها و صورت خانم جیانگ را نیشگون می‌گرفت و می‌پیچاند. در 18اوت آن زندانی دوباره مدتی طولانی سراسر بدن خانم جیانگ را در تختش نیشگون گرفت و باعث شد که از هوش برود. آن زندانی سپس به پاهای خانم جیانگ لگد زد تا اینکه پاهایش متورم شدند. یک سال و شش ماه بعد که خانم جیانگ از زندان آزاد شد، پاهایش هنوز متورم بودند.

پزشک زندان نیز خانم جیانگ را تحت خوراندن اجباری قرار داد. وقتی آن پزشک از قاشقی فلزی برای بازکردن دهانش استفاده می‌کرد، زندانی دیگری ران‌هایش را نیشگون می‌گرفت.

خانم جیانگ در 16نوامبر2019 آزاد شد. در روز آزادی‌اش، دو تن از اداره دادگستری و یک مأمور از اداره پلیس گوان‌چیان به‌دنبال او آمدند. آنها او را به اداره پلیس گوان‌چیان بردند تا از او عکس بگیرند. او مجبور شد 35 یوآن برای کارت شناسایی جدیدش بپردازد. پلیس او را به فروشگاه تلفن همراه برد تا سیم کارت جدیدی بخرد و شماره تلفنش را ثبت کرد.

گزارش‌های مرتبط:

خانم جیانگ سوژن 65ساله از شهر سوژو بازداشت شد

مرکز شستشوی مغزی شانگ‌فانگ‌شان در شهر سوژو هنوز تمرین‌کنندگان فالون گونگ را بازداشت می‌کند

تمرین‌کننده فالون گونگ که در عرض 6 ماه سه بار دستگیر شد، فریب خورد و امضاء کرد که پس از مرگش تمام دارایی‌اش را به پلیس واگذار کند

خانمی 68ساله، اهل جیانگسو، در اعتراض به دستگیری مداوم به‌دلیل ایمانش، دست به اعتصاب غذا می‌زند