(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ساکا، ساکا-هیروبا، مرکز شهر ناگویا و در مقابل کنسولگری چین در تاریخ ۱۸ تا۲۰ژوئیه۲۰۲۰، فعالیت‌هایی را برگزار کردند. آنها از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) خواستند که آزار و شکنجه ۲۱ ساله را پایان دهد.

تمرین‌کنندگان برای افشای آزار و شکنجه تحمیلی ازسوی ح‌ک‌چ در ساکا، شهر ناگویا فعالیت‌هایی را برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان درباره آزار و شکنجه با رهگذران صحبت و امضاء جمع‌آوری می‌کنند.

تمرین‌کنندگان در ۱۸ژوئیه در ساکا، مرکز تجاری بسیار شلوغ بروشور توزیع کردند. آنها در ۱۹ژوئیه در ساکا تمرینات را انجام دادند، بروشورها را توزیع و با مردم گفتگو کردند. چند نفر برای محکوم‌کردن آزار و شکنجه دادخواستی را امضاء کردند.

هنگامی که یک تمرین‌کننده متوجه پیرمردی شد که بروشوری را زیر درختی می‌خواند، از او پرسید که آیا سؤالی دارد. مرد به زبان چینی گفت: «من از این آزار و اذیت اطلاع دارم. ح‌ک‌چ پلیدترین است.»

او گفت که بیش از ۸۰ سال دارد  و هرگز به ح‌ک‌چ ملحق نشده است. اما به لیگ جوانان کمونیست پیوسته بود. این تمرین‌کننده به او توصیه کرد که از عضویتش خارج شود تا در قبال جنایات آن پاسخگو نباشد. او بدون تردید موافقت کرد. قبل از عزیمت از تمرین‌کننده تشکر کرد.

چند جوان ژاپنی آمدند با دیدن بنرهای بزرگی که خواستار توقف‌ برداشت اعضای بدن افراد زنده به‌دست ح‌ک‌چ بود، برای امضای دادخواست آمدند.

بسیاری از رهگذران دادخواست را امضاء کردند یک مادر و دختر سوار بر دوچرخه در پشت چراغ راهنمایی منتظر بودند. یکی از تمرین‌کنندگان با مادر درباره آزار و شکنجه صحبت کرد. او دادخواست را امضاء كرد و از نیز دخترش خواست كه آن را امضاء كند.

فراخوان برای پایان دادن به آزار و اذیت در مقابل کنسولگری چین

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ ۲۰ژوئیه اعتراض مسالمت‌آمیزی را در مقابل کنسولگری چین برگزار کردند. آنها بنرهای بزرگی را به زبان چینی و ژاپنی برپا کردند و از ح‌ک‌چ خواستند که آزار و اذیت و برداشت زنده اعضای بدن را متوقف کند.

تمرین‌کنندگان در روز ۲۰ژوئیه اعتراض مسالمت‌آمیزی را در مقابل کنسولگری چین برگزار کردند.

مأمور پلیس گفت که کنسولگری به‌خاطر پاندمی فقط به کسانی که قرار ملاقات دارند اجازه ورود می‌دهد. بنابراین تمرین‌کنندگان با تعداد کمی از مردم چین ملاقات، به آنها درباره این آزار و اذیت گفتند و توصیه کردند که از ح‌ک‌چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند.

«امیدوارم که ح‌ک‌چ به‌زودی متلاشی شود!»

در جریان این رویداد که در بعدازظهر روز ۲۰ژوئیه در ساکا-هیروبا برگزار شد، تمرین‌کنندگان تمرینات را انجام دادند، بروشور توزیع کرده و درباره آزار و اذیت با مردم گفتگو کردند.

مردی در دهه ۵۰ گفت که دربارۀ فالون گونگ و آزار و اذیت آگاهی دارد. او گفت: «امیدوارم که ح‌ک‌چ به‌زودی از بین برود!»

تمرین‌کننده دوی به مدت سه روز متوالی در فعالیت‌ها شرکت کرد. او گفت که پس از تمرین فالون گونگ، او و خانواده‌اش از نظر جسمی و ذهنی از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند و احساس می‌کنند که تمرینی بسیار عالی است. آنها گفتند که ح‌ک‌چ باید فوراً آزار و شکنجه را متوقف کند.

تمرین‌کننده دوی