(Minghui.org)

اخیراً هنگامی که برای کارکنان امنیتی کارآموزی برگزار می‌شد، مدیر تأکید کرد که ما اجازه نداریم به‌طور سرخود چمدان‌های کسی را باز کنیم و بگردیم. حتی اگر به چیزی مظنون شدیم، باید از افراد بخواهیم که خودشان چمدان‌شان را باز کنند.

ناگهان یادم افتاد که طی 23 سال آزار و شکنجۀ گذشتۀ فالون دافا، به‌رغم فقدان مبنای قانونی به‌طور ناخودآگاه در تفتیش خانه‌‌مان، عکس گرفتن یا بازداشت خودسرانه‌مان با پلیس همدستی کرده بودم.

پس از اینکه در سال 2021 به‌خاطر روشنگری حقیقت بازداشت شدم، وقتی مأموران به‌خاطر «نقض قانون» از من «انتقاد می‌کردند»، حتی به پلیس گفتم: «متوجه شدم.» اکنون کاملاً درک می‌کنم که هنگام آزار و شکنجه فقدان افکار درست داشتم. درواقع اگر افکار درستم را حفظ کرده بودم و موجودات اهریمنی که پشت افرادی که گزارشم را دادند یا بازداشتم کردند را ازبین برده بودم، احتمالاً قادر می‌بودم به آسانی آزار و شکنجه را حل و فصل کنم.

امیدوارم که هم‌تمرین‌کنندگان از این درسی که گرفتم عبرت بگیرند. ما هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌ایم و هنگامی که پلیس برای غارت خانه‌‌مان می‌آید یا به ما دستور می‌دهد که مدرکی را برای انکار باورمان امضاء کنیم، نباید با آنها همکاری کنیم. اگر قبول نکنیم کاری انجام دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند ما را وادار به انجام آن کند، زیرا ما جنایتکار نیستیم و پلیس هیچ مبنای قانونی برای آزار و شکنجۀ ما ندارد.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.