(Minghui.org) یادداشت سردبیر: یک تمرین‌کننده فالون گونگ شکنجه‌هایی را که او و سایر تمرین‌کنندگان در «بخش هشدار بالا» در زندان زنان استان هونان متحمل شدند، توصیف کرد. برای حفظ امنیتش، او ترجیح داد نامش را فاش نکند.

در حالی که در زندان زنان استان هونان بازداشت بودم، نگهبانان به من اجازه ندادند خودم را بشویم یا از توالت استفاده کنم. مجبور بودم هر روز بیش از ده ساعت بایستم و از خواب هم محروم بودم. هر وقت کمی تکان می‌خوردم زندانیان به من لگد می‌زدند. در اثر ایستادن برای ساعت‌های طولانی، پاهایم چنان متورم شد که نمی‌توانستم راه بروم.

من تنها کسی نیستم که در آنجا شکنجه شده‌ام. هر تمرین‌کننده‌ای که از انکار فالون گونگ امتناع می‌کرد، هدف قرار می‌گرفت. زندانیان ما را از نزدیک تحت‌نظر داشتند و اجازه صحبت با یکدیگر را نمی‌دادند. برخی از تمرین‌کنندگان  را از خواب بیدار می‌کردند، زیرا زندانیان وضعیت خوابیدن آنها را دوست نداشتند.

تصویر شکنجه: «پوشیدن تنگ‌پوش»

زمانی که در زندان بودم، شاهد این بودم که چگونه تمرین‌کننده ژانگ یاچین تا حد مرگ شکنجه شد. او از خواب و از استفاده از توالت محروم شد. او باید در شلوارش اجابت مزاج می‌کرد. یک بار نگهبانان او را مجبور کردند «تنگ‌پوش بپوشد» و سپس آب سرد روی او ریختند. در زمستان فقط یک روانداز نازک به او می‌دادند. او سرانجام در اکتبر2020 درگذشت. زندان به خانواده‌اش گفت که او به‌دلیل بیماری درگذشت. به شش زندانی که از وضعیت آگاه بودند، از جمله شیائو رونگ، لی جینجینگ و لی ژائویان، دستور داده شد تا محرمانه توافق‌نامه‌ای ‌ را امضا کنند.

در آن زمان، دو تمرین‌کننده دیگر، وو چانگرونگ از شهر ییانگ و شیائو یونگ‌کانگ از شهر هوآی‌هوا، نیز تحت شکنجه‌های مشابهی قرار گرفتند. پس از مرگ خانم ژانگ، نگهبانان کمی شکنجه را کاهش دادند.

در زیر نگهبانانی را می‌شناسم که در بخش هشدار بالا در زندان زنان استان هونان کار می‌کردند:

هوانگ جینگ (سرپرست سابق)، ژانگ آنلی (سرپرست فعلی)، ژو شیائولان (رهبر اوی گروه)، تانگ یینگ (رهبر دوم گروه)، لی جون، هو یینگ، یانگ (نام نامشخص)، ژانگ یویو، ون ییچی، فن روی، لیو چیان، تو جوان، تونگ آی، یانگ شیا، هو کای، هه (نام نامشخص) و تو ونلی.

گزارش‌های مرتبط:

آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان استان هونان

قساوت علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان هونان

استفادۀ معمول از تنگ‌پوش در زندان زنان هونان برای شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.