(Minghui.org) از آنجا که فالون دافا یک تمرین تزکیه ذهن و جسم است، همانطور که وابستگی‌هایمان را تزکیه و رهایشان می‌کنیم، نباید تمرین‌ها را نادیده بگیریم. همچنین نباید با این فکر که مطالعه فا و روشنگری حقیقت مهم‌تر است، انجام تمرینات را کنار بگذاریم.

تمرینات، انرژی و توانایی‌های فوق‌طبیعی ما را تقویت و بدنمان را به ماده با انرژی بالا تبدیل می‌کند.

یک روز تمرین‌کننده‌ای به من گفت: «دیشب خوابی دیدم. در خوابم فردی را دیدم که درحال زمین خوردن بود، بنابراین به‌سرعت کمکش کردم که به زمین نیفتد.»

به خوابش فکر کردم و گفتم: «هیچ‌چیزی تصادفی نیست. شخصی که در خوابت دیدی باید من باشم. استاد از تو خواستند که وقتی خوب عمل نمی‌کنم کمکم کنی.»

آن تمرین‌کننده پرسید: «آیا تمرین‌ها را انجام می‌دهی؟ شخصی که در خوابم دیدم، به‌جای جاده عریض روبرویش، تصمیم گرفت از مسیری گل‌آلود برود. صورتش پیر به‌نظر می‌رسید و تلوتلو می‌خورد. می‌توانستم بگویم بدنش شبیه بدن فردی جوان بود، اما پوسته بیرونی‌اش پیر به‌نظر می‌رسید.»

به خوابش فکر کردم. درواقع من به‌ندرت تمرینات را انجام می‌دادم. انجام تمرینات را در اولویت قرار نمی‌دادم. از آموزش‌های استاد به‌عنوان بهانه‌ای برای پنهان‌ کردن تنبلی‌ام استفاده می‌کردم.

استاد بیان کردند: «ارتفاع سطح شین‌شینگ شما هر اندازه که باشد، ارتفاع گونگ شما همان اندازه است- این یک حقیقت مطلق است.» («آموزش فا در مراسم تأسیس انجمن فالون دافای سنگاپور»)

«تمرین تزکیۀ کامل بدن و ذهن به هر دوی تزکیه و تمرین نیاز دارد.»(سخنرانی اول، جوآن فالون)

من از دستورات استاد پیروی نمی‌کردم، بنابراین بدنم به‌درستی تبدیل نمی‌شد. به همین دلیل بود که آن تمرین‌کننده گفت پیر به‌نظر می‌رسم. از آنجا که زمان کمی را صرف انجام تمرینات می‌کردم، انرژی و توانایی‌های فوق‌طبیعی‌ام تقویت نمی‌شد. جای تعجب نبود که اغلب احساس خستگی می‌کردم.

ماجرای تمرین‌کننده‌ای را به یاد آوردم که می‌گفت به‌ندرت تمرینات را انجام می‌دهد، بنابراین انرژی‌اش کم شده بود. یک بار او عناصر و ارواح تاریک زیادی را دید. برای رها شدن از شرشان افکار درست فرستاد، اما نتوانست آن‌ها را از بین ببرد. مارهای پایتون غول‌پیکر چند بار در خواب‌هایش ظاهر شدند. او افکار درست فرستاد، اما مارهای پایتون توانستند با او مبارزه و مقابله‌به‌مثل کنند. آن موقع به خواب‌هایش می‌خندیدم، اما حالا که به آن فکر می‌کنم، تجربه‌های غم‌انگیزی بودند!

تمرین‌کنندگان فالون دافای دوره اصلاح فا، دارای توانایی‌های فوق‌طبیعی هستند که می‌توانند عناصر بد را در یک لحظه از بین ببرند. اگر به‌ندرت تمرینات را انجام دهیم، قدرت گونگ ما هنگام فرستادن افکار درست به‌شدت کاهش می‌یابد.

فالون دافا یک تمرین تزکیه ذهن و جسم است. اگر تمرینات را با پشتکار انجام ندهیم، بدنمان نمی‌تواند به ماده با انرژی بالا تبدیل شود. وقتی اصلاح فا تمام شود، برای پشیمانی بیش از حد دیر خواهد بود.

بنابراین، انجام تمرینات نیز مهم است.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.