(Minghui.org) این موسیقی از ملودی‌های «نجات‌یافته» و «سفر بازگشت» اقتباس شده است.

دانلود

دانلود (1.7mb)

در حالی که در پیچ‌وخم گم شده بودیم، در طول بازپیدایی‌های بی‌شمارمان مشتاق یافتن راهی برای بازگشت به خانه آسمانی‌مان بودیم. وقتی استاد (استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا) فالون دافا را به ما ارزانی داشتند و راه را به ما نشان دادند، این انتظار به پایان رسید.

کلمات نمی‌توانند قدردانی عمیقمان را از استاد برای ارائه نجات و مراقبت از ما توصیف کنند. بدون توجه به این‌که شرایط و وضعیت چگونه باشد، مصمم هستیم که با پشتکار تزکیه کنیم، به استاد در نجات موجودات ذی‌شعور یاری برسانیم، و در سفر بازگشت به اصلمان، استاد را دنبال کنیم.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.