(Minghui.org) پس از اینکه حزب کمونیست چین (ح.‌ک‌.چ) سیاست محدودیت‌‌های مرتبط با پاندمی را سال گذشته لغو کرد، از فرصت استفاده کردم و به روشنگری حقیقت برای مردم پرداختم. می‌خواهم چند ماجرای تأثیرگذار را با شما به اشتراک بگذارم.

«من حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دوست دارم»

یک بار با پیرمردی روبرو شدم که جلوی در خانه‌اش نشسته بود. سلام کردم. او گفت 83‌ساله است.

«حتماً شاهد تمام آن کمپین‌های سیاسی‌ای که حزب کمونیست اجرا کرده است، بوده‌اید.»

با این جمله من، او شروع به صحبت کرد. متوجه شدم که در خانواده‌ای تاجر و ثروتمند در روستا به دنیا آمده است. در طول کمپین‌های سیاسی ح‌.ک.‌چ، به خانواده‌اش برچسب زمین‌خواری زده شد و آن‌ها متحمل انواع آزار و شکنجه شدند.

وقتی به او گفتم که آسمان ح.ک.چ را به‌خاطر گناهانش از بین می‌برد و به او توصیه کردم از ح.ک.چ و دو سازمان جوانان آن کناره‌گیری کند، خوشحال شد که با نام واقعی‌اش از لیگ جوان خارج شود.

همچنین درباره دافا به او گفتم و از او خواستم که عبارات «فالون دافا خوب است و حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» را تکرار کند. او تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: «من حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دوست دارم! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری بهترین است!»

«من نجات یافته‌ام!»

روزی دیگر برای روشنگری حقیقت بیرون رفتم. هوا ابری و سرد بود. پیرمردی را دیدم که با عصا راه می‌رفت. به او نزدیک شدم. قبل از اینکه شروع به صحبت کنم، آن پیرمرد کلاهم را برایم محکم کرد. چه فرد مهربانی بود! او گفت که بیش از 80 سال دارد و معلم بازنشسته است. بعد از اینکه با او در مورد آزار و شکنجه صحبت کردم، درباره سه کناره‌گیری به او گفتم و او با نام واقعی‌اش از دو سازمان جوانان ح.ک.چ خارج شد.

عبارات خوش‌یمن را نیز به او گفتم: «فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.» او بسیار هیجان‌زده شد و گفت: «من نجات پیدا کردم! نجات یافته‌ام! متشکرم!»

من هم در جواب گفتم: «نجات‌‌دهنده‌ شما استادِ دافا است!»

او بسیار تشکر کرد و گفت: «استاد شما فردی عالی هستند! سپاسگزارم استاد لی! شما بهترین کار را انجام می‌دهید!»

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.