(Minghui.org) متن آهنگ زیر توسط یک تمرین‌کننده فالون دافا در چین نوشته شده است. این آهنگ ابتدا در ۲۵ژانویه۲۰۰۶ نوشته شد و در ۲۰فوریه۲۰۰۶ مورد بازبینی قرار گرفت.

ترجمه ۱:

مانند آبِ روان است سال‌های زندگی ما،
روز و شب ره می‌سپارند شتابان به‌سوی دریا.
غم و شادی اجتناب‌ناپذیرند و طبق تقدیر،
دلایلی دارند در درون خود شادی و اندوه.

با بازپیدایی می‌آید و می‌رود،
زمان در هم تنیده شده و سخت است تشخیص آن.
مردم و مسائل آشنا به نظر می‌رسند،
چه کسی می‌گوید که پیوندی با زندگی گذشته ندارد؟

جستجو و جستجو، مسیر طولانی است،
قلب کودکانه با تغییرات ظاهری، تغییر نمی‌کند.
در بیداری، آهی از سر درماندگی می‌کشد،
هنگام خواب، در حسرت قلمروهای بالاتر است.

سال‌های زندگی به اندازۀ هزاران طلای ناشمردنی ارزش دارد،
هر سال به امید فرصت‌هایی.
در این زندگی، خوش‌‌اقبال هستم که با آموزه‌های فوق‌العاده روبرو می‌شوم،
صعود به مسیر خدایی برای بازگشت به خانه‌ام.

ترجمه ۲:

مانند آب جاری است سال‌های زودگذر زندگی،
روز و شب شتابان به‌سوی دریا رهسپارند.
شادی‌ها و غم‌های زندگی از پیش تعیین شده‌اند،
اما دلایل تمام اتفاقات در درون خودشان نهفته است.

بازپیدایی به‌طور بی‌پایان تکرار می‌شود،
گذر زمان چنان درهم تنیده‌ است که سخت بتوان آن را دید.
ممکن است افراد و مسائل آشنا به‌نظر برسند،
شاید نتیجه یک حیات در گذشته باشند.

جستجو و جستجو، مسیر طولانی است،
هنوز قلب یک کودک در سینه پیر ما می‌تپد.
وقتی بیداریم، اغلب به‌خاطر درماندگی‌مان افسوس می‌خوریم،
اما وقتی خوابیم، آرزوی قلمرویی فراتر از واقعیتمان را داریم.

ارزش سال‌های زندگی بیشتر از طلاست،
هر سال امیدواریم فرصت‌هایی را ببینیم.
در این زندگی، سعادتمندم که با تعالیم خدایی روبرو می‌شوم،
با صعود در مسیر بازگشت به خانه واقعی‌ام، سرانجام به تعادل می‌رسم.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.