(Minghui.org) یک روز خارج از منزل درحال پیاده‌‌روی بودم و متوجه شدم خانواده‌ای جلوتر از من قدم می‌زنند. مردی میانسال چند قدم جلوتر از زن و مردی مسن‌تر بود. زوج مسن هر دو از عصا استفاده می‌کردند تا تعادلشان را حفظ کنند. ناگهان پیرمرد با صدای بلندی به زمین افتاد. بسیاری از رهگذران ایستادند و نگاه کردند، اما کسی سعی نکرد به او کمک کند. حتی یک نفر فریاد زد: «به او دست نزنید! او را بالا نکشید!» زیرا این روزها افراد کلاهبردار زیادی برای اخاذی از افراد خوب وجود دارند.

من تمرین‌کننده فالون دافا هستم. استاد لی از ما می‌خواهند که در همه اوقات و همه‌جا خوب باشیم. می‌خواستم به پیرمرد کمک کنم. خم شدم و به او گفتم: «همراه من تکرار کنید "فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است."» این دو عبارت را برایش تکرار کردم. پیرمرد به‌آرامی خودش ایستاد. متوجه شدم هیچ جای کبودی روی صورت و دستانش نیست و لباسش پاره نشده است. به او گفتم که عبارات را با من تکرار کند. سرش را تکان داد و گفت: «بله، این کار خواهم کرد.»

وقتی پیرمرد ایستاد، پسر و همسرش از شوک خارج شدند و از من تشکر کردند. نگرش ناظران نیز تغییر کرد. یک نفر گفت وضعیت خطرناکی بود، زیرا اگر فردی پیر زمین بخورد ممکن است چند استخوانش بشکند. بنابراین خانواده‌اش از من به‌عنوان فردی نیکوکار تشکر کردند. به جمعیت گفتم که من تمرین‌کننده فالون دافا هستم و این استاد ما هستند که سزاوار قدردانی‌‌اند.

خانواده و رهگذران متوجه این دو عبارت شدند و ازطریق این حادثه شاهد قدرت فالون دافا بودند. تنها تأسف من این بود که از فرصت استفاده نکردم و از مردم نخواستم از حزب کمونیست چین (ح‌.ک‌.چ) و سازمان‌های جوانان آن خارج شوند.

اغلب وقتی با غریبه‌ها صحبت می‌کنم به این ماجرا اشاره می‌کنم، بنابراین مردم به مزایای فالون دافا، حقایق آزار و شکنجه، و اهمیت خروج از سازمان‌های ح.‌ک.‌چ پی‌می‌‌برند. شنوندگان اغلب در مرحله‌ای از ماجرا که رهگذری فریاد ‌زد کسی نباید به آن شخص دست بزند، مضطرب می‌شوند. تأکید می‌کنم که من پیرمرد را بالا نکشیدم. دو عبارت را نزدیک گوشش تکرار کردم. خودش ایستاد و آسیبی ندیده بود. شنوندگان همیشه می‌گویند که این دو عبارت را به خاطر خواهند سپرد.

مرد جوانی یک بار گفت که اغلب به والدینش می‌گوید وقتی بیرون می‌روند مراقب باشند زمین نخورند، زیرا کسی نمی‌خواهد به فرد پیری که روی زمین دراز کشیده کمک کند. او گفت: «امروز ماجرای شما را شنیدم که فالون دافا می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. عالی است! باید به والدینم بگویم که "فالون دافا خوب است" و "حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است" را اغلب تکرار کنند.»

علاوه‌بر آن، به مردم می‌گویم که حزب شیطانی از الحاد دفاع می‌کند، 23 سال است که فالون دافا را تحت آزار و شکنجه قرار داده است، و این حزب شیطانی از زمان پیدایشش، مرتکب جنایات بی‌شماری شده است. از آن‌ها می‌خواهم که به بستگان و دوستان خود بگویند ح‌.ک‌.چ و سازمان‌های جوانان آن را ترک کنند و این دو عبارت را مکرراً تکرار کنند تا در هنگام وقوع بلایای طبیعی در امان باشند و آینده‌ای روشن داشته باشند. بسیاری از مردم موافقت می‌کنند از سازمان‌های ح.‌ک.‌چ خارج شوند و از استادمان تشکر کردند.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.