مقاله استاد «با اعضای خانوادۀ استاد به‌درستی رفتار کنید» به نوعی از رفتار قدیمی و همیشگی در میان تمرین‌کنندگان اشاره می‌کند که به‌شدت انحراف از فا است.

تملق‌گویی اعضای خانواده استاد و رفتار با آنها به‌گونه‌ای که انگار خود استاد هستند، مستقیماً در تزکیه اعضای خانوادۀ استاد مداخله می‌کند و حتی این مداخله می‌تواند به استاد نیز برسد. ما از مریدان دافا می‌خواهیم که به یکدیگر یادآوری کنند و اعمال خود را به‌موقع اصلاح کنند.

در عین حال، باید از رفتن به افراطی دیگر نیز اجتناب کنیم. مریدان دافا باید به اعضای خانوادۀ استاد احترام بگذارند. این نه‌تنها ادب اولیه انسانی است، بلکه مظهر احترام تزکیه‌کننده به استاد است. به‌دلیل وابستگی‌های بشری، برخی از افراد با اعضای خانواده استاد بر سر مسائل خاصی تعارض داشتند و از مقالۀ جدید استاد به‌عنوان فرصتی برای ابراز شکایت و نارضایتی‌شان استفاده کردند. در واقع، اعضای خانواده استاد در موقعیت دشواری قرار دارند و استاد درخصوص تزکیۀ اعضای خانوادۀ خود هرگز با آنها رفتار خاصی نداشته‌اند. هدف استاد این است که آنها به سوی کمال پیشرفت کنند. پس نباید به افراط رفت و مشکلات غیرضروری برای استاد ایجاد کرد. مقالۀ استاد راهنمای تزکیۀ همه است و ما نباید با وابستگی‌های بشری به این موضوع بپردازیم.

هیئت تحریریه مینگهویی

15سپتامبر2023


بله، بعضی‌ افراد باید توجه کنند! آن وابستگی‌های بشری را کنار بگذارید!

استاد لی هنگجی

15سپتامبر2023