مطالعه فا به‌خوبی و رهاشدن از وابستگی‌ها سخت نیست

این مقاله بسیار عالی نوشته شده است. آن شاگردانی که ذهن‌شان درباره‌ روش‌هایی که مریدان دافا برای اعتباربخشی به فا و نجات تمام موجودات از آن‌ها استفاده می‌کنند هنوز روشن نیست، باید این مقاله را بخوانند. اگرچه این مقاله به‌اندازه‌ای که می‌بایست، جامع نیست و عمق آن محدود است، اما درباره‌ هر کاری که مریدان دافا برای اعتباربخشی به فا و نجات موجودات باید انجام دهند، روشن است.

حقیقت این است که آن افرادی که نمی‌توانند قدم پیش گذارند، بدون توجه به عذر و بهانه، درحال پنهان کردن ترس هستند. اما برای تزکیه‌کنندگان، ترس یا عدم آن، بشر بودن یا الهی بودن [شخص را] ثابت می‌کند، و این چیزی است که تزکیه‌کنندگان را از افراد عادی متمایز می‌کند. این چیزی است که یک تزکیه‌کننده باید با آن رودررو شود، و بزرگ‌ترین وابستگی بشری است که یک تزکیه‌کننده باید از بین ببرد.

لی هنگجی

۲۰ژوئیه۲۰۰۵

********************************************** **********************

استاد در آموزش فا در شهر شیکاگو بیان کردند: «تنها نقشی که شما دارید نجات مردم است.» پس از خواندن سخنان استاد به درک‌های زیادی رسیده‌ام و مایلم افکارم را با آن دسته از هم‌تمرین‌کنندگانی در میان بگذارم که هنوز وابستگی‌های بشری دارند و با وابستگی‌های بشری، به اعتبار بخشیدن به فا نگاه می‌کنند.

اول، ما باید به‌وضوح درک کنیم که اصلاح فای استاد نجات همه موجودات است. بدون توجه به اینکه که آن‌ها چه نوع موجوداتی هستند، تا زمانی که علیه اصلاح فا جنایتی مرتکب نشده‌اند، حتی ح‌.ک.‌چ، چنین روح پلیدی که در تاریخ این‌همه جنایات مرتکب شده است، تا زمانی که علیه اصلاح فا مرتکب جنایت نشده‌ است، می‌توان وضعیت آن‌ها را خیرخواهانه حل کرد و آن‌ها را نجات داد. خیرخواهی استاد چقدر بزرگ است! اصلاح فا چقدر باشکوه است! بنابراین در طول این دوره خاص در تاریخ، به‌عنوان مریدان فالون دافا که به استاد در اصلاح فا کمک می‌کنند، هر کاری که ما انجام می‌دهیم باید حول نیازهای اصلاح فا و آنچه برای نجات همه موجودات لازم است، بچرخد. اساس هر کاری که ما انجام می‌دهیم نجات همه موجودات است، و به همین دلیل است که مریدان فالون دافای دورۀ اصلاح فا واقعاً باشکوه هستند. وقتی فا را مطالعه می‌کنیم و خود را به‌خوبی تزکیه می‌کنیم، این کار به این دلیل انجام می‌شود که بتوانیم موجودات ذی‌شعور در قلمرو خودمان را بهتر نجات دهیم. فرستادن افکار درست ما برای ازبین بردن آن موجودات غیرقابل‌نجاتی است که علیه اصلاح فا مرتکب گناه شده‌اند، به‌طوری که زندگی‌های بیشتری را که قابل‌نجات هستند نجات داد. دلیل اینکه ما حقیقت را روشن می‌کنیم این است که موجودات ذی‌شعور بیشتری از سیستم‌های آسمانی غول‌پیکر را نجات دهیم. اما در هر مرحله از مسیر در طی اصلاح فا، برخی از هم‌تمرین‌کنندگان وجود دارند که به اصلاح فا و نجات موجودات ذی‌شعور با ذهنیت‌های بشری نگاه می‌کنند. آن‌ها همیشه از خود می‌پرسند که آیا ما با مردم رقابت می‌کنیم و آیا درگیر سیاست هستیم. بیایید به گذشته نگاه کنیم و همه‌چیز را گام به گام تحلیل کنیم.

از سال ۱۹۹۹ که آزار و شکنجه شروع شد، تا سال ۲۰۰۰، بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگان درمورد اینکه آیا باید برای اعتبار بخشیدن به فا قدم پیش بگذارند یا نه، تردید داشتند، و نمی‌دانستند که آیا انجام این کار و رفتن به پکن، جنگیدن با مردم و مخالفت با دولت است یا خیر. واقعاً در آن زمان، افراد زیادی این چنین بودند. درواقع، اگر ما به این چیزها براساس فا نگاه کنیم، چرا باید قدم جلو نگذاریم- آیا این کار برای شهرت، منافع شخصی یا مخالفت با چیزی بود؟ تمرین‌کنندگان فالون دافا وقتی مورد حمله فیزیکی یا کلامی قرار می‌گیرند، تلافی نمی‌کنند. ما در این دنیا به هیچ‌چیز وابسته نیستیم. پس چرا قدم جلو می‌گذاریم؟ از یک سو، این موضوعی درباره نگاه به خودمان است، اینکه ببینیم آیا به‌عنوان موجوداتی که در فالون دافا تزکیه می‌کنند، می‌توانیم در زمانی که فا تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرد، برای اعتباربخشی به فالون دافا قدم پیش بگذاریم.

از سوی دیگر، آن برای نجات موجودات ذی‌شعور بود، همانطور که تمرین‌کنندگان موجی پس از موج دیگر، قدم پیش می‌گذاشتند، آن به تعداد بیشتر و بیشتری از موجودات ذی‌شعور کمک می‌کرد تا متوجه آن دروغ‌های افترا‌آمیز شوند و ایمان استوار و نیک‌خواهی و بردباریِ بزرگ مریدان فالون دافا را به‌وضوح ببینند. این باعث شد آن موجودات ذی‌شعور دیگر مرتکب جنایت علیه فالون دافا و مریدان دافا نشوند. بنابراین اگر بتوانیم چیزها را براساس فا درک کنیم، آنگاه می‌توانیم با درک روشنی از دلیل انجام این کار، قدم پیش بگذاریم.

تاریخ ثابت کرده است که پیشقدم شدن مریدان فالون دافا نقش بسیار مهمی در نجات همه موجودات داشته است. اما تمرین‌کنندگانی که با وابستگی‌های بشری به این موضوع می‌نگریستند، درواقع فقط خود را تزکیه می‌کردند و از خود مراقبت می‌کردند، و رفاه و سعادت فا و موجودات ذی‌شعور را نادیده می‌گرفتند. از دیدگاهی خاص، به نظر می‌رسید که رفتار آن تمرین‌کنندگان بسیار شبیه رفتار نیروهای کهن است، تمرکز بر خودخواهی خودشان.

تا سال ۲۰۰۱، بیشتر شاگردان برای نجات موجودات ذی‌شعور پیش‌قدم شدند. استاد مقالات جدیدی منتشر کردند و از شاگردان ‌خواستند که برای ازبین بردن آن شیاطین فاسدی که فا را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، افکار درست بفرستند و درنتیجه از مداخله شیطان و آسیب رساندن به اصلاح فا کاسته شود. در آن زمان، بسیاری از شاگردان اهمیت فرستادن افکار درست را درک کردند، اما برخی با وابستگی‌های بشری زیاد نتوانستند براساس فا به این موضوع نگاه کنند. عقاید و تصورات اصلی آن‌ها درباره این بود که آیا فرستادن افکار درست نیک‌خواهانه است یا خیر، و آن‌ها نمی‌دانستند که آیا این کار می‌تواند انجام شود یا خیر. درواقع با نگاه به چیزها از دیدگاهی دیگر، تمرین‌کنندگانی که چنین افکاری دارند باید به خودشان نگاه کنند؛ اغلب این افکار به این دلیل ظاهر می‌شدند که وابستگی رقابت‌طلبی آن‌ها در طول تزکیه شخصی از بین نرفته بود، و آن‌ها درحین داشتن این وابستگی، به فا اعتبار می‌بخشیدند و افکار درست‌ می‌فرستادند. اگر کسی بدون آن وابستگی‌ها افکار درست بفرستد، آن شخص با نیک‌خواهی خالص این کار را انجام می‌دهد. فا استانداردهای خودش را دارد، و اینکه اجازه دهیم آن موجودات آزادانه به فا صدمه بزنند، بی‌مسئولیتی در قبال موجودات ذی‌شعور است.

درواقع، هنگامی که ما به امور براساس فا نگاه می‌کنیم، فرستادن افکار درست نیز موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهد. جدا از نجات موجودات ذی‌شعور در قلمرو خودمان، بیایید به نجات موجودات ذی‌شعور در سایر سیستم‌های آسمانی نگاه کنیم. می‌توانیم ببینیم که وقتی عوامل شیطانی به پایین فشرده‌ شدند، اگر آن‌ها را حذف نکنیم، موجودات ذی‌شعور را کنترل می‌کنند تا علیه فالون دافا و مریدان دافا گناه کنند. پس نتیجه چه خواهد بود؟ آن عوامل نابود خواهند شد، و ازآنجاکه افرادی که توسط آن‌ها کنترل می‌شدند در آزار و شکنجه مریدان دافا شرکت داشتند، آن‌ها نیز با خطر نابودی مواجه می‌شوند. علاوه‌بر این، موجودات برتری که عوامل شیطانی را کنترل می‌کردند نیز با نابودی مواجه هستند. به‌راحتی می‌توان دید که چه تعداد موجود درحال حذف شدن هستند، درست است؟ اما اگر چنین عوامل شیطانی‌ای را ازطریق فرستادن افکار درست حذف کنیم، در آن صورت آن افرادِ تحت کنترل و موجودات برتر از ارتکاب جنایت علیه فالون دافا منع می‌شوند، پس آیا آن‌ها به حذف نشدن امیدوار نخواهند شد؟ پس آیا وقتی افکار درست می‌فرستیم، موجودات ذی‌شعور را نجات نمی‌دهیم؟ پس درخصوص تمرین‌کنندگانی که با وابستگی‌های بشری افکار درست می‌فرستند، اگر نتوانند عوامل شیطانی را به‌خوبی از بین ببرند، در نتیجۀ آن چه تعداد موجود از بین خواهند رفت؟ پس آیا آن‌ها مأموریت خود را برای نجات موجودات ذی‌شعور انجام داده‌اند؟

استاد راه‌های بسیاری را برای متوقف کردن شیطان به ما آموخته‌اند، ازجمله:

«اگر مأموران شرور پلیس و مردم بد نتوانند منصرف شوند و در انجام شیطنت پافشاری کنند، می‌توانید آن‌ها را با افکار درست متوقف کنید. هنگامی‌ که مریدان دافا افکار درست نیرومندی دارند و ترسی ندارند، می‌توانند از افکار درست استفاده کنند تا اوضاع را علیه بدکاران معکوس کنند. خواه هنگامی باشد که مأموران شرور پلیس درحال استفاده از باطوم‌های الکتریکی هستند یا هنگامی‌ که افراد بد درحال تزریق داروهایی برای آزار و اذیت شما باشند، می‌توانید از افکار درستتان استفاده کنید که باعث تغییر جهت جریان الکتریکی یا داروها به‌سمت فردی شوید که درحال انجام عمل خشونت‌آمیز علیه شماست. می‌توانید با یا بدون عمود نگه داشتن دستتان آن را انجام دهید– به‌محض اینکه افکار درستتان پدیدار شود، عمل خواهد کرد.» (اعمال شیطان را با افکار درست متوقف کنید)
«به این دلیل، تمام مریدان دافا، شاگردان جدید و قدیمی به یک نحو: هنگامی كه افكار درست می‌فرستید، علاوه‌‌بر اهدافی كه مشخصاً به‌طور غیر‌قابل‌تغییری نشانه می‌روید، به‌طور مستقیم آن یاوران تاریک را نشانه بگیرید و کاملاً آن‌ها را از بین ببرید. علاوه‌بر این، هنگامی‌ که افکار درست می‌فرستید باید بگذارید افكارتان متمركزتر، خالص‌تر و بی‌حركت‌تر باشد، به‌طوری ‌كه توانایی‌هایی بزرگ‌ترتان را به حركت درآورد، همۀ یاوران تاریک و اهریمن‌های فاسد را متلاشی كند و اختلالات پایانی را كه در بُعدهای دیگر هستند از بین ببرد.» (ياوران تاريک را با افكار درست از بين ببريد)

دقیقاً هدف چیست؟ استاد واضح توضیح دادند:

«اساس آنچه مریدان دافا انجام می‌دهند این است که مردم را نجات و کار خوب انجام دهند. این افکار درست برای این است که مانع انجام شیطنت مردم بد شد. به افراد بد هشدار داد و از اینکه مردم دنیا مرتکب گناهانی شوند جلوگیری کرد و قصد، هنوز هم نجات تمام موجودات است.» (اعمال شیطان را با افکار درست متوقف کنید)

ما شیطان را مهار می‌کنیم تا از گناه آن علیه فالون دافا جلوگیری کنیم، و این اساساً به نفع خود آن‌هاست و برای نجات آن‌ها از ارتکاب جنایات نابخشودنی است.

به‌عنوان مریدان فالون دافای دوره اصلاح فا، در این مرحله باید به‌وضوح بدانیم که چه می‌کنیم. تنها چیزی که ما در آن نقش داریم نجات مردم است، درست است؟ ما با رقابت، اختلافات و مبارزات سیاسی مردم عادی چه‌کار داریم؟ ما با هیچ‌کدام از این‌ها کاری نداریم. ما درحال تزکیه هستیم تا موجوداتی از فای راستین و روشن‌بین واقعی، موجوداتی ازخودگذشته و نوع‌دوست شویم. هر کاری که ما انجام می‌دهیم کمک به استاد در اصلاح فا و نجات موجودات ذی‌شعور است.

پس از انتشار نُه شرح و تفسیر دربارۀ حزب کمونیست، اصلاح فا به مرحله جدیدی رسیده است. مانند گذشته، برخی از هم‌تمرین‌کنندگان با وابستگی‌های بشری‌‌شان که به‌طور ناخودآگاه تحت تأثیر سردرگمی‌های فرهنگ حزب شکل گرفته، به این وضعیت جدید می‌نگرند و ذهنشان درهم‌پیچیده شده است. ما دقیقاً درحال انجام چه کاری هستیم؟ ما درحال نجات همه موجودات هستیم! به نگاه به آن از زاویه‌ای دیگر، اگر به مردم کمک نکنیم ماهیت واقعی ح‌.ک.‌چ را ببینند و به‌موقع عقب‌نشینی کنند، به کجا خواهند رفت؟ آن‌ها از بین خواهند رفت، زیرا خدایان اجازه نمی‌دهند این موجودات در کیهان جدید وجود داشته باشند. اگر آن‌ها را نجات ندهیم، از بین می‌روند. اگر می‌خواهیم آن‌ها را نجات دهیم، پس باید به آن‌ها کمک کنیم از این روح شیطانی رهایی یابند. آیا این‌چنین نیست؟ در طول یک دوره طولانی، چینی‌های سرزمین اصلی غرق این مفهوم شده‌اند که حزب «بزرگ، باشکوه و راستین» است. پس از سال‌های متمادی که با این عجین شده‌اند، بسیاری از روش‌های تفکر در آن غوطه‌ور شده و به دام افتاده‌اند. بنابراین برخی از هم‌تمرین‌کنندگان به‌دلیل وابستگی‌های بشری و ناتوانی در نگاه کردن به مسائل براساس فا، نمی‌توانند به‌سرعت در طرز فکرشان تغییر ایجاد کنند. حتی اگر از منظر بشری به این موضوع نگاه کنیم، مردم باید خوب را از بد تشخیص دهند. اگر چیزی پلید است، آیا مردم نباید در برابر آن مقاومت کنند؟ اما وقتی کسی در برابر شیطان مقاومت می‌کند، به او برچسب سیاسی می‌زنند؛ آیا این اقدامی پست نیست؟ البته ما این کار را برای هدفی در این دنیا انجام نمی‌دهیم. اساساً تنها چیزی که ما در آن نقش داریم نجات مردم است، اینطور نیست؟

برای آن هم‌تمرین‌کنندگان در چین که هنوز با وابستگی‌های بشری به اصلاح فا نگاه می‌کنند، زمان آن فرا رسیده است که به‌طور جدی به درون بنگرند. بنیان ما برای نگاه به مسائل چیست؟ دقیقاً درحال انجام چه کاری هستیم؟ چرا ما هنوز چنین وابستگی‌های بشری سنگینی داریم؟ زمان باقیمانده برای ما بسیار محدود است و لحظه به لحظه کوتاه‌تر می‌شود. بیایید این لحظه پایانی را ارزشمند بدانیم و سفر خود را به‌خوبی به روشی خالص و ناب به پایان برسانیم. بیایید همه موجودات را نجات دهیم، آن موجوداتی که چشم امید بی‌حدشان به ماست.

مطالب فوق برداشت‌های شخصی است. لطفاً هر چیزی را که نادرست است اصلاح کنید.