(Minghui.org) بعضی از تمرین‌کنندگان به طلب‌هایی وابستگی دارند که آنها را تشخیص نداده یا نتوانستند رها کنند، یعنی طلب کردن چیزهایی در زندگی دنیوی.

برای مثال، زمانی که از لحاظ جسمی احساس فوق‌العاده‌ای دارند، زمانی که زندگی‌شان به‌آرامی پیش می‌رود و زمانی که علاقه‌های مادی و شهرت کسب می‌کنند، شاد هستند. آنها به‌طور ناخودآگاه در آرزوی کسب علایق مادی بیشتری در طول تزکیه هستند. در پس شادی‌شان به‌دنبال علایق و احساسات دنیوی هستند.

حتی بدتر این است که، بعضی از تمرین‌کنندگان به نجات مردم فکر نمی‌کنند. در عوض به افزایش تقوای خود، نه از طریق تزکیه بلکه با توضیح حقایق درباره فالون گونگ و کمک به مردم در خارج شدن از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن فکر می‌کنند. فکر کسب منفعت‌های مادی از طریق تزکیه، خواسته‌ی واقعاً خودخواهانه‌ای است. خودخواهی یکی از خصوصیات نیروهای کهن است.

در چند سال گذشته، رژیم جیانگ زمین از ح.ک.چ برای تهمت زدن به دافا استفاده کرده است. چگونه این کار را به انجام رساند؟ آیا هر تمرین‌کننده برای تشخیص کاستی‌هایش به درون نگاه کرده است؟

استاد بیان کردند،

"پرسش: آیا می‌توانیم از چیزهایی از تزکیه برای بازپرداخت چیزهای میان مردم عادی استفاده کنیم؟

"استاد: خیر، نمی‌توانید و من به شما نگفته‌ام که چنین کاری انجام دهید. علتش این است که چیزهای تزکیه بسیار باارزش هستند. استاد به‌منظور تزکیه شما از آنها مراقبت می‌کند، با این حال ارزش بسیار کمی برای آنها قائل می‌شوید. آنها فقط چیزهایی نیستند که شما تزکیه کرده‌اید: بخشی از آن شامل چیزی است که استاد برای شما تحمل کرده و برای شما انجام داده است. نباید حتی فکری شبیه آن را داشته باشید. هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد." (آموزش فا در کنفرانس فای غرب ایالات متحده- ترجمه ضمنی)

تمرین‌کننده‌ای که در حال تزکیه است باید همه وابستگی‌های خود، ازجمله وابستگی به زندگی و مرگ را رها کند. چرا باید به‌دنبال هر گونه منافع مادی باشد؟ ما نباید به هیچ چیزی وابسته بمانیم چرا که سبب تولید وابستگی‌های دیگری می‌شود مانند وابستگی به راحتی، شهوت و غیره. سپس نیروهای کهن می‌توانند آنها را تقویت کنند و برای ما محنت‌هایی را بوجود آورند. این قطعاً ارزش آن را ندارد.