(Minghui.org) وقتی دهمین کنفرانس تبادل تجربه (فاهویی) اینترنتی چین آغاز شد، فرصت را غنیمت شمردم تا این مقالات تبادل تجربه را به‌صورت روزانه بخوانم.

به‌خاطر دارم هنگامی که مقالات کنفرانس قبلی را مطالعه می‌کردم، اغلب آنقدر تحت تأثیر قرار می‌گرفتم که به گریه می‌‌افتادم، اما این‌بار هنگامی که مقالات را می‌خواندم وضعیت متفاوتی بود. فکری از عمق درونم برمی‌خواست: "استاد بزرگ، فای بزرگ و تمرین‌کنندگان باشکوه فالون دافا!"

نویسندگان این مقالات از نظر جنسیت، سن، شغل و زمانی که دافا را کسب کرده بودند شرایط گوناگون و متفاوتی داشتند، اما همگی آنها در یک دافا تزکیه می‌کنند، استاد بزرگ مشترکی داشته و به‌عنوان یک مرید دافا مأموریت مشترکی دارند. استاد بیان کردند:

"مسیر‌های تزکیه متفاوت هستند
اما هیچ‌یک خارج از قانون بزرگ نیستند" ("رهاشده" از هنگ ‌یین ۲)

باوجود اینکه فقط بیش از ۳۰ مقاله خوانده بودم، عمیقاً احساس می‌کردم بسیار الهام‌بخش و مشوق من بوده‌اند. خودخواهی نداشتن هم‌تمرین‌کنندگان و اینکه فقط به‌دیگران فکر می‌کردند، قلمروهای بالاتر آنها را آشکار می‌کرد. این وضعیت فقط از طریق تزکیه در فای حقیقی جهانی به‌دست می‌آید.

مقالات الهام‌بخش

برای نمونه مقالات تبادل تجربه‌ای با این عناوین: "با پیروی از فا، آن نگهبان تغییر کرد"، "تزکیه و رشد به‌صورت یک گروه" و "مسابقه با زمان و نیروهای کهن برای ‌نجات موجودات ذی‌شعور"، تأیید می‌کردند که قانون جهانی جدید، ازخودگذشتگی و نوع‌دوستی است.

بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگان در سنین ۸۰ و ۹۰ هستند که از الزامات استاد پیروی می‌کنند و سه‌ کار را به‌خوبی انجام می‌دهند. تمرین‌کننده‌ای ۹۴ ساله، به‌فا اعتبار می‌بخشد و با گام‌های بلند و سبک موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهد و این مطالب را در مقاله‌ای با عنوان "سرانجام به‌رویای تزکیه واقعیت بخشیدم" بیان کرده است.

مقاله‌ای با این عنوان مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد: "مسیری زیر آفتاب سوزان". این مقاله سختی‌هایی را بیان می‌کرد که تمرین‌کنندگان برای نجات موجودات ذی‌شعور تحمل کرده بودند. جملات و توضیحات استفاده شده در این مقاله ساده اما واضح و روشن بودند و به‌طور دقیق و با جزئیات وضعیت ذهنی‌اش را توصیف می‌کردند. تقریباً احساس می‌کردم که تمرین‌کننده‌ای نیک‌خواه در مقابلم ایستاده است. اما آن هم‌تمرین‌کننده مقاله‌اش را این‌طور آغاز کرده بود: "من فقط تحصیلات ابتدایی دارم...." چنین معجزاتی می‌تواند فقط برای تمرین‌کنندگان واقعی دافا اتفاق بیفتد.

تمرین‌کنندگان به‌رشد و ارتقای من کمک کردند

میدان انرژی تمرین‌کنندگان در دهمین کنفرانس تبادل تجربه اینترنتی چین، وابستگی‌‌ام را به‌ تنبلی و کمتر کوشا بودن شست و ازبین برد. کاستی‌های خود را دیدم و براساس فا رشد کرده و ارتقا یافتم.

مشتاقانه منتظرم که مقالات تبادل تجربه بیشتری را بخوانم.