(Minghui.org) زندان زنان گانسو به شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بخاطر خودداری از انکار باورشان بدنام است.

خانم وان لیچیان بخاطر باورش به پنج سال حبس محکوم شد

مأموران زندان تمرین‌کننده فالون گونگ خانم وانگ لیچیان را از زمان ورودش به زندان زنان گانسو از حق ملاقات با خانواده‌شان منع کرده‌اند.

اخیراً گزارش شد که خانم وانگ را بعد از بردن به زندان در دسامبر 2016 به‌منظور گذراندن محکومیت غیرقانونی پنج ساله بخاطر باورش، تحت شکنجه قرار داده‌اند. مأموران زندان برای مدت زمانی طولانی با باتوم‌های الکتریکی به صورتش شوک وارد می‌کردند که شدیداً باعث سوختگی و از شکل افتادن صورتش شد.

باتوم‌های الکتریکی ابزارهای شکنجه بسیار رایجی است که توسط مأموران زندان زنان گانسو در رابطه با تمرین‌کنندگان فالون گونگی استفاده می‌شود که در مقابل آزار و شکنجه مقاومت، و از انکار باورشان خودداری می‌کنند.

شکنجه خانم لیو وانچیو

خانم لیو تمرین‌کننده دیگری است که با باتوم‌های الکتریکی او را تحت شکنجه قرار دادند.

او را در 11 مه 2017 به زندان بردند. زمانی که خانم لیو در روز ورودش از طریق خودداری از پوشیدن لباس زندان به بازداشت غیرقانونی‌اش اعتراض کرد، مأموران او را به داخل اتاقی بدون دوربین‌های نظارتی کشاندند. به مدت چند ساعت او را با باتوم‌های الکتریکی شکنجه کردند. کل صورتش سوخت. لب‌هایش تاحدی متورم شدند که نمی‌توانست دهانش را ببندد و گردنش زخمی شده بود.

مأموران به‌منظور اینکه او را مجبور به «اقرار به گناهکار بودن» کنند هر روز در حدود هر پنج دقیقه یکبار با باتوم الکتریکی به خانم لیو شوک اعمال می‌کردند. زمانی که او هنوز تسلیم نشد، آنها حتی باتوم را داخل دهانش فرو بردند و به او شوک وارد کردند. دهانش به‌شدت تاول زد. سپس مأموران به‌زور داروهای نامعلوم به او خوراندند.

مأموران با محروم کردن وی از رفتن به توالت و مجبور کردن وی به اجابت مزاج در شلوارش، او را بیشتر شکنجه کردند. سپس او را به تختی با موقعیت عقاب با بال‌های باز بستند، او را با شلوار خیس آغشته به مدفوع و ادرار باقی می‌گذاشتند. بعد از مدتی، پایین بدن و باسنش متورم شد و عفونت کرد.

گزارشات مرتبط

شکنجه مادر و دختر در زندان زنان گانسو
قساوت در زندان زنان گانسو: تمرین‌کنندگان فالون گونگ براثر شکنجه وحشیانه دچار معلولیت یا آسیب‌های جدی شدند
شکنجه روزمرۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان گانسو
زندان زنان گانسو: تمرین‌کنندگان بخاطر خودداری از «تبدیل شدن» شکنجه، و در بیمارستان بستری شدند