(Minghui.org) ساحل چیشینگتان در هوآلینِ تایوان به شکل هلال ماه است. آب دریا روشن و آبی است و کوه‌های باشکوه از ساحل به چشم می‌خورند. گروه بزرگی از تمرین‌کنندگان محلی فالون دافا یک بار در ماه به این مقصد گردشگری محبوب می‌آیند تا سطح آگاهی مردم را درباره آزار و شکنجه فالون دافا در چین افزایش دهند. هربار که به این مکان می‌آیند، بسیاری از مردم دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند.

تمرین‌کنندگان تمرینات را در میدان استار گیزینگ واقع در ساحل چیشینگتان در هوآلینِ تایوان نمایش می‌دهند. گردشگران برای خواندن تابلوهای نمایشی فالون دافا توقف می‌کنند. یکی از ساکنان تایوان دادخواست توقف آزار و شکنجه در چین را امضاء می‌کند. 

تمرین‌کنندگان هوآلین در 17 مارس 2019 در میدان استار گیزینگ، واقع در ساحل چیشینگتان، همدیگر را ملاقات کردند. همانطور که تمرین‌کنندگان تمرینات فالون دافا را انجام می‌دادند، بسیاری از گردشگران از آنها در حین انجام تمرینات عکس و فیلم گرفتند. آنها با تمرین‌کنندگان درباره آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدنِ تمرین‌کنندگان در چین نیز صحبت کردند.

گردشگری از استان جیانگشیِ چین به صحبت‌های تمرین‌کنندگان درباره حقایق فالون دافا گوش داد. سپس از آنها خواست که به او و خانواده‌اش کمک کنند از عضویت خود در حزب کمونیست چین کناره‌گیری کنند. او به تمرین‌کنندگان گفت که معتقد است آنهایی که کارهای خوب انجام می‌دهند، پاداش دریافت می‌کنند و بدکاران مجازات می‌شوند. او گفت که اعتقاد دارد که شهرت فالون دافا بازگردانده خواهد شد.

آقای چن، گردشگری از کائوسیونگ در تایوان، گفت که فعالیت‌های دیگر فالون دافا را که مشابه این فعالیت بوده‌اند، در نقاط گردشگری در زادگاهش دیده است. او اظهار داشت که یک کشور آباد باید از شهروندان خود مراقبت کند و تنها یک دیکتاتوری مانند رژیم کمونیست چین مرتکب جنایاتی مانند برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی به‌منظور کسب سود می‌شود. او گفت که حکومت‌های غیراخلاقی مانند حکومت چین به‌ناگزیر از قدرت ساقط خواهند شد.

آقای شو، یکی از اعضای پارلمان که در حال ترویج جنبش اجتماعی‌اش در چیشینگتان بود، جلو آمد و به تمرین‌کنندگان خوشامد گفت و اظهار کرد: «تمرین فالون دافا وضعیت سلامتی‌ فرد را بهبود می‌بخشد.»

«شهروندان سالم سرمایه‌های یک کشور محسوب می‌شوند. آزار و شکنجه فالون دافا به دست ح.ک.چ کار اشتباهی است. همه می‌آیند و دادخواست  پایان دادن به این آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند. خوبی و عدالت پیروز خواهد شد. به این مبارزه خوب ادامه دهید!»