(Minghui.org) با افزایش تحقیقات بین‌المللی درباره بازداشتگاه‌های فراقانونی چین در سال‌های اخیر، بعضی از مراکز شستشوی مغزی بدنام که رژیم از آنها برای بازداشت تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌کرد، یکی پس از دیگری بسته شدند.

اما این پایان این سیستم شستشوی مغزی بزرگ نبود که در قالب مؤسسات ظاهر می‌شدند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ همچنان به‌خاطر اجتناب از انکار باورشان در مراکز شستشوی مغزی مختلف حبس می‌شوند.

راه‌اندازی مراکز شستشوی مغزی در مکان‌های پیش‌پا افتاده

به گفته برخی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان هوبی که اخیراً از این مراکز شستشوی مغزی آزاد شدند، مسئولان برخی از مکان‌های بدنام را تعطیل کردند، اما آنها را در مکان‌های مخفیانه‌تری دوباره باز کردند و همه عملیات را به زیر زمین انتقال دادند.

برای نمونه پس از بسته شدن مرکز شستشوی مغزی اردائوپنگ در شهر ووهان، واقع در استان هوبی، در سال 2013، همه کارکنان آنجا به مرکز شستشوی مغزی کوه یوسون واقع در تپه کوچکی در منطقه کایدیان در حومه ووهان منتقل شدند. این مرکز دارای پلاک یک مزرعه سبزیجات است، اما در حقیقت زندانی سیاه برای حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ است و سعی می‌کند آنها را مجبور به رها کردن ایمان‌شان کند.

مرکز شستشوی مغزی جدید دیگری وجود داشت که سال گذشته کار خود را در بیمارستان شینمین در منطقه هوآنگپیِ شهر ووهان آغاز کرد. خانم وو کویهوآ، بانویی معلول، در تاریخ 17 دسامبر 2018 به‌خاطر اجتناب از رها کردن فالون گونگ به آنجا برده شد. او در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و 9 روز بعد که در آستانه مرگ بود، آزاد شد.

بازداشت خودسرانه در مراکز شستشوی مغزی

در مقایسه با سیستم اردوگاه کار اجباری که در اواخر سال 2013 منسوخ شد، بسیاری از مراکز شستشوی مغزی حتی هیچ گونه ثبت‌ حقوقی در نهادهای دولتی ندارند. آن می‌تواند در هر مکانی مانند یک هتل، یک مدرسه یا هر ساختمانی اداری باشد. آن ممکن است مرکزی طولانی‌مدت یا جلسه‌ای موقت باشد. این انعطاف‌پذیری فقط آن را پنهانی‌تر و ردیابی آن را از سوی دنیای خارج دشوارتر می‌سازد.

پذیرش در مراکز شستشوی مغزی نیاز به هیچ گونه روند قانونی نداشته و هیچ گونه محدودیتی درخصوص دوره بازداشت نیز وجود ندارد. تمرین‌کنندگان فالون گونگ ممکن است در خیابان دستگیر و به یک مرکز شستشوی مغزی منتقل شوند و مادامی که از رها کردن تمرین فالون گونگ اجتناب کنند، در آنجا بازداشت شوند.

تلاش بی‌ثمر خانواده‌ای برای یافتن یکی از عزیزانش

مأموران اداره پلیس زومالینگ یک تمرین‌کننده فالون گونگ را که به‌خاطر حافظت از ایمنی‌اش نامش در اینجا ذکر نمی‌شود، در اکتبر سال 2018 در منطقه دونگشیهوی شهر ووهان دستگیر کردند.

او 15 روز در بازداشتگاه ارژیگو بازداشت شد. پس از پایان دوره بازداشتش، پلیس او را مستقیماً به بیمارستانی روانی منتقل کرد و پیش از فرستادن او به یک مرکز شستشوی مغزی مخفی پنج روز او را در آنجا نگه داشت. مأموران سرش را با پوششی مشکی پوشاندند و به هنگام انتقال دستانش را بستند، بنابراین نفمید که او را کجا می‌برند.

خانواده او وکیلی را برایش استخدام کرد. آنها به اداره پلیس و بازداشتگاه‌ها رفتند، اما نتوانستند او را پیدا کنند.

پس از اینکه خانواده‌اش درباره این مرکز شستشوی مغزی مخفیانه شنید، به آنجا رفت و قبل از نزدیک شدن به در آنجا صدای ضبط‌شده‌ای را شنید که می‌گفت: «نزدیک نشو، چون تفنگ‌های لیزری درحال فعال شدن هستند.»

با این هشدار، چراغ‌های لیزری ناگهان از همه جهات ظاهر شدند و بدن‌های آنها را احاطه کردند. چراغ‌ها در حین حرکت آنها دنبال‌شان می‌کردند و در نهایت آنها را مجبور به ترک کردن آنجا کردند.

سپس خانواده‌اش مکان دیگری را یافت که متروکه بود و هیچ علامت یا پلاکی نیز آنجا وجود نداشت. درِ فلزی آنجا بسته بود. درحالی که نام آن تمرین‌کننده را صدا می‌زدند، هیچ کسی پاسخی نداد.

این تمرین‌کننده بعداً پس از آزادی به خانواده‌اش گفت که وقتی آنها به آن مکان دوم رفتند، او آنجا بود. کارکنان آن مرکز شستشوی مغزی وقتی صدای خانواده‌اش را شنیدند، بسیار عصبی شدند. آنها به او اجازه ندادند هیچ صدایی از خود درآورد یا علامتی بدهد دال بر اینکه در آنجا حبس است، زیرا آن مکانی مخفی بود که مسئولان نمی‌خواستند افشا شود.

در اواخر ژانویه 2019، این تمرین‌کننده به‌علت سوء‌رفتاری که در این مرکز شستشوی مغزی متحمل شده بود، به‌شدت بیمار شد. او پس از مدت کوتاهی آزاد شد، اما کارمندان اداره 610 و کمیته اماکن او را هر روز در خانه‌اش آزار و اذیت و مجبورش نیز می‌کردند که گزارش‌های افکار خود را بنویسد. آنها او را تهدید هم می‌کردند که اگر تمرین فالون گونگ را رها نکند، به‌مدت پنج سال دیگر تحت نظر قرار خواهد گرفت.

بدرفتاری با تمرین‌کنندگان در مراکز شستشوی مغزی رایج است

سختی‌هایی که تمرین‌کنندگان فوق‌الذکر متحمل شدند، فقط یک نمونه سختی نبوده است. به گفته تمرین‌کنندگان فالون گونگی که در مراکز شستشوی مغزی مختلف در استان هوبی بازداشت شده‌اند، آنها بی‌وقفه در معرض سوءرفتارهای کلامی و جسمی قرار می‌گیرند تا مجبور شوند ایمان خود را رها کنند.

گاهی مجبور می‌شوند روزهای زیادی بایستند و پاهای‌شان آنقدر متورم می‌شود که پس از آن حتی نمی‌توانند راه بروند، اما کارکنان هنوز مجبورشان می‌کنند ویدئوهای تبلیغاتی‌ای را تماشا کنند که به ایمان‌شان حمله می‌کند و به این تمرین و بنیانگذار آن دشنام می‌دهد یا روی عکس‌های بنیانگذار فالون گونگ پا بگذارند.

به خانواده‌های بسیاری از تمرین‌کنندگان نیز درباره مکان حبس‌شان اطلاعی داده نمی‌شود. اغلب بعد از آزادی آن تمرین‌کنندگان، عزیزان‌شان از سختی‌هایی که آنها متحمل شده‌اند مطلع می‌شوند.

گزارش مرتبط:

آزار و شکنجه چهار تمرین‌کننده در مرکز شستشوی مغزی کوه یوسون