(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 14 آوریل 2019 برای بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه به‌دست حزب کمونیست چین فعالیت‌هایی را در سانی بنک، بزرگ‌ترین جامعه چینی بریزبن، برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان برای سال‌ها به میدان بازار، یکی از محبوب‌ترین مراکز خرید بریزبن، آمده‌اند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره آزار و شکنجه ح.ک.چ، بنرهایی را به نمایش می‌گذارند.

گروهی از دانش‌آموزان چینی توقف کردند و سؤالات بسیاری از تمرین‌کنندگان پرسیدند. یکی از آنها گفت: «می‌دانیم که ح.ک.چ بد است و مرتکب کارهای اشتباه بسیاری شده است، اما استانداردهای زندگی مردم بهبود یافته است.»

تمرین‌کننده‌ای به او گفت: «استاندارد زندگی بهبود یافته است، اما فقط به این دلیل که چینی‌ها سخت کار می‌کنند. این به دلیل تمایل حزب به بهبود کیفیت زندگی آنها نیست. حزب کمونیست چین فرهنگ سنتی چین و اعتقاد مردم به هر چیز معنوی را نابود کرده است.»

«از آنجا که اساس اخلاقیات آنها نابود شده، بسیاری از مردم در چین برای به‌دست آوردن پول کارهای بدی انجام می‌دهند. اخلاقیات نزول کرده و جامعه فاسد شده است.»

آن دانش‌آموز فکر کرد و گفت: «می‌دانم که فالون گونگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است، اما ظاهراً تلاش‌های شما تأثیرگذار نیست.»

این تمرین‌کننده پاسخ داد: «پس از سال‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز به آزار و شکنجه و روشنگری حقیقت، جامعه بین‌المللی توجه روزافزونی به آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ دارد و شروع کرده بر حزب فشار آورد تا عاملان این آزار و شکنجه را مجازات کند.»

«برای نمونه ایالات متحده این سؤال را (در فرم درخواست ویزای غیرمهاجرتی، فرم DS-160) گنجانده است: "آیا تاکنون به‌طور مستقیم در پیوند اجباری اعضای بدن و بافت‌های بدن درگیر بوده‌اید؟" آنهایی که در چنین فعالیت‌های جنایی شرکت کرده‌اند، نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند. سایر کشورها شروع کرده‌اند تا در این زمینه از آمریکا پیروی کنند.»

این تمرین‌کننده درباره اهمیت خروج از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن نیز توضیح داد. او گفت که حزب کمونیست چین، چین نیست. تعداد زیادِ چینی‌هایی که از حزب خارج شده‌اند، نشان می‌دهد که مردم این کشور درحال بیدار شدن هستند.»

آن دانش‌آموز از این تمرین‌کننده تشکر کرد و گفت که اکنون درک می‌کند و گفت: «متشکرم که همه اینها را به من گفتید. حالا به حقایق آزار و شکنجه آگاه شده‌ام.»