(Minghui.org) 13مه2020 با بیست‌و‌یکمین سالروز جهانی فالون دافا و بیست‌و‌هشتمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم مردم و نیز تولد 69 سالگی آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا مصادف است. بیش از 100میلیون نفر در بیش از 100 کشور با تمرین این روش وضعیت سلامتی‌شان را بهبود بخشیده‌اند و با تزکیه خود براساس اصول هدایتگر فالون دافا حقیقت، نیکخواهی، بردباری، اخلاقیاتشان را ارتقاء بخشیده‌اند. کتاب های فالون دافا به بیش از 30 زبان ترجمه شده‌اند.

حدود 6500 تمرین‌کننده فالون دافا از تایوان و سراسر جهان حروف «فالون دافا در سراسر جهان» را در میدان آزادی در تایپه در تاریخ 16نوامبر2019 تشکیل دادند.

اولین مکان تمرین گروهی فالون دافا (که به‌عنوان فالون گونگ نیز شناخته می‌شود) در آوریل 1995 در چین دایر شد. پس از مدت کوتاهی، تمرین‌کنندگان تمرینات را در پارک‌ها و محوطه دانشگاه‌ها و در مقابل ساختمان‌های اداری دولتی آغاز کردند. با پیروی از اصول این تمرین معنوی، حقیقت، نیکخواهی، بردباری، تمرین‌کنندگان می‌کوشند انسانهای خوبی در محل کار، جامعه و خانواده‌‌شان باشند.

همانطور که افراد بیشتری وضعیت سلامتی خود را بهبود می‌بخشیدند، مزایای این روش از طریق دهان به دهان پخش می‌شد. در اکتبر2009، انجمن فالون گونگ توسط دادگاه عالی تایوان تأسیس شد. ادارۀ تجارت خارجی، گمرک تایوان، دادسرای منطقۀ تائویان و ادارۀ پلیس شهر کیلونگ و سازمان‌های دولتی تایوانی دارای انجمن فالون گونگ هستند.

سخنگوی شورای شهرستان هوالین آقای یانگ ونچی به نمایندگی از مردم در هوالین، نامه‌ای نوشت و از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) خواست تا آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کند و پیام‌های تبریکی برای روز جهانی فالون دافا در سال 2002 ارسال کرد.

آقای لی هنگجی در نوامبر1997 در تایپه و تایچونگ سخنرانی کردند. حدود1000 تمرین‌کننده فالون گونگ در آنها شرکت کردند. وقتی مردم دربارۀ فالون دافا مطلع شدند، افراد بیشتری شروع به تمرین کردند. به زودی هزار مکان تمرین گروهی در 20 شهرستان و بیش از 300 شهرک ایجاد شد. تایوان، امروز دومین جمعیت بزرگ تمرین‌کنندگان فالون دافا را در جهان دارد.

آقای لی هنگجی در 16نوامبر1997 در مدرسه ابتدایی سانشینگ در شهر تایپه سخنرانی می‌کنند.

آقای لی هنگجی در 20نوامبر1997 در دبیرستان کشاورزی و صنعتی ووفنگ در شهر تایچونگ سخنرانی می‌کنند.

در حدود 6000 تمرین‌کننده فالون گونگ در تاریخ 26آوریل2014 در میدان آزادی در تایپه حروف «5.13 روز جهانی فالون دافا» و «استاد از شماسپاسگزاریم» و تصویری را تشکیل دادند.

تمرین‌کنندگان با بهره‌گیری از مزایای عالی تمرین فالون دافا، هر سال در روز تولد استاد از ایشان تشکر می‌کنند. بسیاری از آنها قبلاً دارای بیماریهای وخیمی بودند. آنها با تمرین فالون دافا بهبود یافتند و با پیروی از اصول هدایتگر حقیقت، نیکخواهی، بردباری از روابط هماهنگ‌تری در خانه و محل کار برخوردار شده‌اند.

ح‌ک‌چ (حزب کمونیست چین) آزار و شکنجه علیه این روش تزکیه باستانی را در ژوئیه 1999 آغاز کرد. هزاران نفر از تمرین‌کنندگان زندانی و شکنجه شده‌اند یا جان خود را در نتیجۀ تحمل شکنجه یا برداشت اجباری اعضای بدن از دست داده‌اند.

به‌رغم بی‌رحمانه بودن این آزار و شکنجه، تمرین‌کنندگان فالون دافا حقیقت، نیکخواهی، بردباری را تمرین می‌کنند و به‌طور مسالمت‌آمیزی در مقابل آن بی‌رحمی‌ها ایستاده‌اند.

بیست‌و‌هشتمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم مردم، برای جهانیان یادآور برکت و رحمت‌های فالون دافا است.