(Minghui.org) این موسیقی به مناسبت سی‌اُمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم مردم (معرفی برای اولین بار در 13مه1992) ساخته شده است. تمرین‌کنندگان از استاد لی، بنیان‌گذار این تمرین، به‌خاطر بهبود ذهن و جسمشان تشکر می‌کنند.

دانلود (1.7mb)

مردم و اطرافیان‌شان با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، غرق در شادی، آرامش و قدردانی می‌شوند.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.