(Minghui.org) زندان اول استان یوننان به‌عنوان زندانی برای مجرمان جنایتکار مرد که بسیاری از آنها در انتظار اعدام هستند و زندانیان خارجی در نظر گرفته شده است. از زمانی که رژیم کمونیستی چین در سال ۱۹۹۹ آزار و اذیت فالون گونگ را آغاز کرد، دست‌کم ۱۶۰ تمرین‌کننده در زندان یوننان زندانی شده‌اند.

بیشتر تمرین‌کنندگان در بخش اول که به بخش آموزشی نیز معروف است، نگهداری می‌شوند. تأیید شده است که ۲۸ تمرین‌کننده در آنجا نگهداری می‌شوند. تمرین‌کنندگانی که بر اعتقاد خود ثابت قدم ماندند، تحت مقررات شدید و در معرض وحشت ناشی از آزار و اذیتی وحشیانه قرار گرفتند. دست‌کم چهار تمرین‌کننده تا حد مرگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، در‌حالی که یک تمرین‌کننده قدیمی معلول بینایی خود را در اثر شکنجه از دست داده است.

(ادامه از قسمت ۱)

موارد شکنجه

تمرین‌کنندگانی که از «تبدیل در بند اول خودداری می‌کردند، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌گرفتند، از صحبت با هرکسی منع می‌شدند، تحت نظر زندانیان بودند و از تماس یا ملاقات با خانواده‌شان منع می‌شدند.

مدرس ارشد دانشگاه، اولین تمرین‌کننده‌ای که شکنجه شد

آقای فی شولونگ، مدرس ارشد دانشگاه از شهر یوشی، استان یوننان، در سال ۲۰۰۴ به بند اول زندان اول استان یوننان منتقل شد. زمانی که وارد آنجا شد، روز سردی بود. او پابرهنه بود و اجازه نداشت کفش و جوراب بپوشد. نگهبان به زندانیان دستور داد که آقای فی را تفتیش و بازرسی کنند و پس از آن لباس‌های او را به داخل دیگ بخار انداختند تا بسوزند.

آقای فی اولین تمرین‌کننده‌ای بود که در بند اول زندانی شد. او را به تیم مقررات سختگیرانه که در طبقه ششم بود بردند و اجازه نداشت به طبقه پایین برود یا با سایر زندانیان ارتباط برقرار کند.

ازآنجاکه آقای فی از «تبدیل» یا نوشتن ضمانت‌نامه مبنی‌بر انکار فالون گونگ خودداری کرد، معاون رئیس بخش، وانگ کان، زندانیان را به آزار و شکنجه او تحریک کرد.

آقای فی مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفت، مجبورش‌ می‌کردند بیش از ۱۰ ساعت روی آجرها زانو بزند، و همچنین مجبورش می‌کردند یک سطل آب روی سرش نگه دارد. گاهی زندانیان دایره‌ای روی زمین می‌کشیدند و او را مجبور می‌کردند داخل دایره بایستد و او را از بیرون آمدن از دایره منع می‌کردند. وادارش می‌کردند یک پا را بالاتر از زمین نگه دارد. همچنین به او دستبند زده و مجبورش می‌کردند بدون حرکت چمباتمه بزند وگرنه توسط زندانیان مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفت. به او غذای بسیار کمی برای خوردن داده می‌شد.

نیم سال قبل از پایان دوره محکومیتش، وانگ و سایر زندانیان در تلاش برای «تغییر» او و دریافت جایزه، به آقای فی دستبند زدند و او را درحالی‌که فقط انگشتان پاهایش زمین را لمس کرد، آویزان کردند. شکنجه آویزان‌کردن بیش از ۱۰ ساعت در روز ادامه داشت. پس از آن نیز از خواب محروم شد.

تصویر شکنجه: آویزان‌کردن

آقای فی تا روز پایان دوره محکومیتش بیش از ۱۸۰ روز تحت شکنجه آویزان‌کردن قرار گرفت. زمانی که آزاد شد موهایش خاکستری شده بود.

منع‌شدن از نوشتن نامه، آویزان‌شدن به مدت ۸۶ روز

آقای هو فایونگ از استان سیچوان توسط پلیس در شهر چوشیونگ استان یوننان در ژانویه۲۰۰۵ دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد. او در حوالی ماه می یا ژوئن۲۰۰۵ به زندان اول استان یوننان برده شد.

در ۲۰فوریه۲۰۰۷، آقای هو از نگهبانان خواست تا با توجه به اینکه سال نوی چینی است، به همه زندانیان مهلت دهند تا از انجام کار بدون دستمزد معاف شوند. او همچنین خواست تا پیامی برای تبریک سال نوی چینی به خانواده‌اش بنویسد. نگهبانان نپذیرفتند و او را تحت مقررات شدید قرار دادند. یک نگهبان آقای هو را دستبند زد و غل و زنجیر کرد. او را همچنین به زمین چسباندند و مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

زندانیان به او اجازه نمی‌دادند بنشیند و مجبورش می‌کردند تمام روز را چمباتمه بزند. به او غذای بسیار کمی برای خوردن داده می‌شد، بنابراین در اعتراض دست به اعتصاب غذا دست زد.

با وجود قرار گرفتن تحت آزار و اذیت به مدت ۸۶ روز مداوم، وزن او از ۸۳ به ۶۷ کیلوگرم رسید و سلامت جسمی و ذهنی‌ او رو به وخامت گذاشت.

تصویر شکنجه: دستبندزده‌شدن به زمین

افسر نظامی سابق مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفت

آقای ژو ژیمینگ، افسر درجه‌دار سابق و عضو نیروی زمینی در فرودگاه نظامی در تیانجین، به‌خاطر توزیع مطالب فالون گونگ به سه سال زندان محکوم شد. او در حدود آوریل یا می۲۰۰۸ به زندان اول استان یوننان منتقل شد.

آقای ژو به بخش تدارکات فرستاده شد، جایی که زندانیان باید کیسه‌های کاغذی و جعبه‌های چای درست کنند. او از انجام کار سخت اجباری امتناع کرد و اظهار داشت که با تمرین فالون گونگ هیچ جرمی مرتکب نشده است. نگهبانان زندانیان را برای تحقیر و ضرب‌وشتم او تحریک کردند.

زندانیان او را با دستبند به تیم مقررات سخت‌گیرانه کشاندند. دستبندها پوستش را برید و باعث خونریزی شد. در طول بیش از ۶۰ روزی که در آنجا نگه داشته شد، برای مدتی طولانی او را آویزان کردند و کتک زدند. غذای خیلی کمی به او می‌دادند. پس از رهایی از مقررات سختگیرانه، به بند هفتم منتقل شد و تا پایان دوره محکومیت در آنجا نگهداری شد.

بازآفرینی صحنه شکنجه: دستبندزده‌شدن به زمین

شکسته‌شدن دندان‌های جلو  و دستبند زده‌شدن نزدیک به دو سال

آقای لی ژن کارگر یک شرکت متالورژی در استان یوننان بود. برادر بزرگتر او، آقای لی چوان، معاون سابق شهردار، به‌خاطر تمرین فالون گونگ به هفت سال زندان محکوم و از شغل خود اخراج شد. خواهر بزرگتر او، خانم لی شیان، معلم مدرسه طبیعی لینکانگ نیز به‌خاطر تمرین فالون گونگ به هفت سال زندان محکوم شد.

بازآفرینی صحنه شکنجه: بستن دهان

در ژانویه۲۰۰۵، آقای لی به شش سال زندان محکوم شد. او را در حدود ماه می یا ژوئن۲۰۰۸ با تراکتور به ورودی بند اول بردند. جراحاتی روی بدنش دیده می‌شد. دهان او نیز با چسب بسته شده بود.

نگهبانان به تیم مقرارت سخت‌گیرانه دستور دادند که آقای لی را دستبند بزنند و غل و زنجیر کنند. او هر روز در اعتراض فریاد زد: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!» نگهبانان برای تلافی، او را کتک می‌زدند و دهانش را نیز با چسب می‌بستند.

زندانیان تیم مقررات سختگیرانه با لگد و مشت به سر، سینه و کمر آقای لی ضربه می‌زدند. صورتش بر اثر لگد ورم کرده و دو دندان جلویی‌اش کنده شده بود.

زندانیان یک بار آقای لی را به دو میله فلزی دستبند زدند و غل و زنجیری سنگین روی پای او گذاشتند. او اجازه نشستن نداشت، اما مجبورش می‌کردند چمباتمه بزند. به او غذای بسیار کمی داده می‌شد تا بخورد.

پس از رهایی از بخش مقررت سختگیرانه، آقای لی به بند چهارم منتقل شد و نزدیک به دو سال در آنجا دستبند زده شد. درنهایت دستبندها زنگ زده شدند و باز نمی‌شدند.

ضرب‌وشتم پلیس راهنمایی و رانندگی به دست پنج نگهبان

آقای وانگ یون یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر کونمینگ بود. او پس از انتقال به زندان اول استان یوننان در سال ۲۰۰۶ تحت مقررات سخت‌گیرانه شدیدی قرار گرفت.

پس از آن، او را به بند دهم بردند که در آنجا شروع به جمع‌آوری شواهدی از زندان کرد درخصوص اینکه زندانیان را مجبور به انجام کار غیرقانونی بدون دستمزد می‌کردند. پس از اینکه نگهبان متوجه شد، به آقای وانگ دستور داد که مطالب را تحویل دهد، اما او نپذیرفت. سپس نگهبان به ۵ زندانی دستور داد که او را به زمین بچسبانند و مورد بازرسی و تفتیش قرار دهند. بیش از ۱۰ دقیقه او را کتک زدند. بینی، دهان و صورتش خونریزی کرده و بدنش کبود شده بود. سپس او را به مدت یک هفته در سلول انفرادی قرار دادند.

تصویر شکنجه: ضرب‌وشتم

معاون مدیر کارخانه تا زمان آزادی از زندان در سلول انفرادی قرار گرفت

آقای مائو دانشین، ۴۰ ساله، معاون مدیر کارخانه در شهر کونمینگ بود. او نزدیک به پایان سال ۲۰۱۲ به چهار سال زندان محکوم شد و به مدت چهار ماه در سلول انفرادی قرار گرفت. او را غل و زنجیر کرده و دستبند زده بودند و همچنین مجبور به ایستادن مداوم به مدت ۱۵ روز شد.

آقای مائو مورد آزار و اذیت کلامی، ضرب‌وشتم، محرومیت از غذا و قرار گرفتن در معرض دمای سرد قرار گرفت. نگهبانان همچنین به او اجازه نمی‌دادند لباس‌هایش را بشوید، دوش بگیرد و دسترسی او به توالت را محدود کردند.

او مجبور شد نزدیک به چهار روز بدون حرکت روی یک چهارپایه کوچک بنشیند. این شکنجه تنها زمانی پایان یافت که او بیمار شد و نمی‌توانست هیچ غذایی را هضم کند. او تا زمان آزادی از زندان همچنان در سلول انفرادی بود.

تصویر شکنجه: مجبور به نشستن روی زمین

محکومیت قبلی آقای مائو در سال ۲۰۰۴ به مدت یک سال و شش ماه به طول انجامید.

پاشیدن فلفل و حبس در سلول انفرادی تا زمانی که در شرایط بحرانی قرار گرفت

آقای لی ونبو برای دومین بار در سال ۲۰۲۰ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد. ازآنجاکه به‌منظور اعتراض به آزار و شکنجه فریاد زد: «فالون دافا خوب است»، اسپری فلفل به صورتش پاشیده شد و به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی حبس شد. پس از وخامت وضعیت سلامتی آقای لی، به بیمارستان منتقل شد. نگهبانان به زندانیان گفتند که آقای لی در آستانه مرگ است. او اکنون در بند یازدهم بازداشت است.

اولین باری که آقای لی به زندان برده شد در سال ۲۰۱۴ بود. پس از اینکه فریاد زد: «فالون دافا خوب است»، او را درحالی‌که دهانش بسته شده بود از نرده پنجره آویزان کردند. با برداشتن نوارچسب دهانش خونریزی کرد. او همچنین زمانی که سایر زندانیان درحال ورزش در زمین بودند از حلقه بسکتبال آویزان شد. آنها این شکنجه را نزدیک به ۸ ماه ادامه دادند. در نتیجه آقای لی دچار خونریزی معده شد.

گزارش مرتبط:

مرد اهل یوننان با علائم شدید در زندان، از آزادی مشروط پزشکی محروم شد

کشاورز مجبور به انجام کارهای سخت و شکنجه شد

آقای لی تائویو، در دهه ۵۰ خود، کشاورزی در شهر کونمینگ بود. او در ۲۲مه۲۰۰۸ پس از گزارش به‌خاطر ارائه مطالب اطلاعاتی درباره فالون گونگ دستگیر و بعداً به سه سال زندان محکوم شد. او پس از ورود به زندان اول استان یوننان تحت مقررات شدید در بند اول قرار گرفت. سه روز مجبورش کردند چمباتمه بزند و بعداً مجبور شد به مدت سه ماه روزانه لوبیا بچیند. او را مجبور می‌کردند روزی دو تا سه کیسه بزرگ جمع کند. گاهی اوقات، به اندازه هشت تا نه کیسه برداشت می‌کرد.

یک روز، او درحال شستن پاهایش بود که یک زندانی برمه‌ای او را به انجام تمرینات فالون گونگ متهم کرد و به صورتش سیلی زد. سپس به بند دوم و بعداً به بند پنجم منتقل شد.

۹ روز محرومیت از خواب

آقای لی یونبو، ۴۰ ساله، اهل شهر ووهان، استان هوبی است. او به ۵ سال زندان محکوم شد. قبلاً یک دوره محکومیت ۳ ساله در ووهان سپری کرده بود.

در اوایل سال ۲۰۰۹، آقای لی به‌خاطر صحبت با زندانیان درباره فالون گونگ تحت مقررات شدید قرار گرفت و بعداً به بند اول منتقل شد. ازآنجاکه بر عقیده خود ثابت‌قدم بود، در حالی که تحت مقررات سختگیرانه بود، با دستبند و غل و زنجیر بسته شد. او همچنین ۹ روز از خواب محروم شد.

تصویر شکنجه: با دستبند و غل 

معلم دبیرستان دستگیر و شکنجه شد

آقای یان گویشنگ، معلم مدرسه راهنمایی، ۳۸ ساله از شهر کونمینگ، در سال ۲۰۰۷ در بند دوم در زندان اول استان یوننان زندانی شد. او به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ به مدت ۱۵ روز تحت مقررات شدید قرار گرفت.

آقای یان در ژوئن۲۰۰۷، برای شستشوی مغزی به بخش اول منتقل شد.

گزارش مرتبط:آقای یان گویشنگ از شهر کونمینگ دستگیر شد، مکان نگهداری نامعلوم است 

کارگر بازنشسته چند بار هدف اسپری فلفل قرار گرفت

آقای ژانگ لیانگ، کارگر بازنشسته ۶۵ ساله، دو دوره محکومیت در اردوگاه کار اجباری به مدت ۱۰ سال سپری کرد.

در ۲ اوت ۲۰۱۲، آقای ژانگ به بند سوم در زندان اول استان یوننان منتقل شد. ازآنجاکه فریاد می‌زد: «فالون دافا خوب است»، دستانش از پشت سر، سپس به لبه تخت، یا به نرده پنجره بسته شد. نگهبانان همچنین شش توپ فلزی را که هر کدام حدود یک کیلوگرم وزن داشتند به غل و زنجیر او وصل کردند.

تصویر شکنجه: دستبند زده‌شدن بین دو تخت دو طبقه

آقای ژانگ در ۲۶اوت۲۰۱۵ به بخش دهم برده شد. درحالی‌که به‌طور مکرر فریاد می‌زد «فالون دافا خوب است»، او را کتک زدند، غل و زنجیر کردند و به حلقه‌ای روی زمین دستبند زدند.

آقای ژانگ در سپتامبر۲۰۱۷ در حضور معاون رئیس زندان فریاد زد: «فالون دافا خوب است.» پس از آن تحت مقررات شدید قرار گرفت. او را مجبور می‌کردند هر بار ۲۰ بار دور زمین بدود. به صورتش هم پنج بار فلفل پاشیده شد.

 سه بار در طی دو ماه در سلول انفرادی حبس شد

آقای چیو آن، ۴۸ ساله، از شهر کونمینگ، استان یوننان، در ۱۲مه۲۰۲۰ به‌خاطر گفتگو با یک مشتری درباره فالون گونگ هنگام کار در فروشگاه لوازم الکترونیکی‌اش دستگیر شد.

او به سه سال زندان محکوم و در سال ۲۰۲۱ به زندان اول استان یوننان منتقل شد. در طی دو ماه سه بار در سلول انفرادی نگهداری شد. وقتی از تماشای ویدئوهایی که به فالون گونگ تهمت می‌زد خودداری کرد، نگهبانان فلفل به او اسپری کردند.

گزارش مرتبط:مالک کسب و کار اهل یوننان به‌دلیل صحبت درباره فالون گونگ با مشتری خود به سه سال زندان محکوم شد

(ادامه دارد.)

گزارش‌های مرتبط:

چگونه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اولین زندان استان یوننان شکنجه می‌شوند

جرایم مرتکب‌شده علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان شماره ۱ در استان یوننان

آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان یوننان

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد