(Minghui.org) در چین، روشنگری حقیقت به‌صورت رو در رو، حیاتی‌ترین بخش از تلاش‌های ما برای نجات مردم است. اما در سال‌های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از تمرین‌کنندگان به تماس‌های تلفنی خودکار برای روشنگری حقیقت روی آورده‌اند.

استدلالشان این است که روشنگری حقیقت از این طریق ایمن‌تر و آسان‌تر است و در عین حال هنوز نقش خود را در روشن کردن حقیقت ایفا می‌کنند. با راحتی‌ای که فناوری به تمرین‌کنندگان ارائه می‌دهد، آن‌ها زمان بیشتری را به زندگی روزمره خود اختصاص می‌دهند، به‌جای این‌که به این فکر کنند که چگونه حقیقت را بهتر به‌صورت رو در رو برای مردم روشن کنند.

همچنین برخی از تمرین‌کنندگان هنوز نمی‌توانند بر این ترس خود غلبه کنند که در صورت صحبت رو در رو با مردم ممکن است به پلیس گزارش شوند، بنابراین احساس می‌کنند که برقراری تماس‌های تلفنی خودکار به آن‌ها کمک می‌کند به هدف خود برای نجات مردم دست یابند.

هدف ما از زندگی در این دنیا این است که جذب حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری شویم، خود را تزکیه کنیم، به اصل خود بازگردیم و مردم را نجات دهیم. هر کاری که انجام می‌دهیم برای این منظور است. در طول تاریخ، همه تزکیه‌کنندگان معنوی تلاش کردند در تزکیه خود بهتر عمل کنند تا این‌که درنهایت به کمال دست یابند.

تکرار می‌کنم، هستی ما برای این است که خود را تزکیه کنیم و مردم را نجات دهیم، نه این‌که از یک زندگی راحت لذت ببریم. بنابراین باید خود را تزکیه کنیم و به سطوح بالاتر ارتقا یابیم.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.