(Minghui.org) حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) از زمانی که در ژوئیه 1999 یک کمپین سراسری را علیه روش معنوی صلح‌آمیز راه‌اندازی کرد، هرگز از تلاش برای پاپوش‌سازی و محکومیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ دست نکشیده است. در سال‌های اولیه آزار و شکنجه، افراد نه چندان زیادی، از جمله اعضای خانوادۀ تمرین‌کنندگانِ هدف‌قرارگرفته، از ترس انتقام‌جویی توسط مقامات، جرئت نمی‌کردند در دفاع از آن‌ها صحبت کنند.

اما به لطف تلاش‌های مداوم تمرین‌کنندگان در  اطلاع‌رسانی دربارۀ آزار و شکنجه، افراد بیشتری، از جمله وکلای حقوق بشر، هم در دادگاه افکار عمومی و هم در دادگاه حقوقی برای دفاع از آنها برخاسته‌اند.

«ثبت دوگانه»

به‌منظور جلوگیری از وکالت و دفاع وکلای حقوق بشر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، پلیس، دادستان‌ها، دادگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها در سراسر کشور دست به دست هم داده‌اند تا با اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر وکلا، موانعی را ایجاد کنند. یکی از محدودیت‌های اصلی «ثبت دوگانه» است، به این معنی که وکیل مجاز نخواهد بود با تمرین‌کننده-موکل خود ملاقات کند، اسناد پرونده او را بررسی کند یا با او در دادگاه حاضر شود، مگر اینکه 1) در دفتر قضایی در حوزه قضایی‌ای که پرونده در آن پیگیری قانونی می‌شود و 2) دفتر قضایی در حوزه قضایی‌ای که دفتر حقوقی وکیل در آن واقع است پرونده را ثبت‌ کند.

معمولاً وکیل از حوزه قضایی متفاوتی است (که می‌تواند ناحیه‌ متفاوتی در همان شهر، شهر دیگر در همان استان یا استانی کاملاً متفاوت باشد)، به همین دلیل است که دو دفتر قضایی دخیل هستند (از این رو، «ثبت دوگانه» نامیده می‌شود.)

در شرایط عادی، وکلای مدافع نیازی به کسب مجوز برای نمایندگی موکل از هیچ سازمانی در بخش خصوصی یا دولتی ندارند. شرط «ثبت چندگانه» را در هیچ کجای قوانین مربوطه، از جمله قانون وکلا، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات اداری شورای دولتی یا وزارت دادگستری، یا تفاسیر قانونی مربوطه توسط دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق، نمی‌توان یافت.

به‌طور معمول تا زمانی که وکلا یک رابطه رسمی وکیل و موکل (به معنای امضای قرارداد با موکلان خود) برقرار کرده باشند، خوب است. در موارد غیر فالون گونگ، این هنوز پابرجاست. اما وقتی نوبت به پرونده‌های فالون گونگ می‌رسد، وکلای حقوق با الزامات غیرقانونی و غیرمنطقی مانند «ثبت دوگانه» مواجه هستند.

برخی از وکلا به‌دلیل امتناع از همکاری با الزام غیرقانونی «ثبت دوگانه» مورد تلافی قرار گرفتند یا حتی پروانه وکالت خود را از دست دادند. نکته قابل توجه این واقعیت است که دفاتر قضایی در سطوح مختلف دولتی در سراسر چین هیچ‌گونه اختیاری برای صدور حکم بازداشت، تنظیم کیفرخواست، یا صدور احکام کیفری علیه هر مظنونی ندارند. به عبارت دیگر دفاتر قضایی هیچ نقشی در تعقیب پرونده‌های کیفری ندارند. آنها صرفاً بازوی اداری سیستم قضایی در چین هستند. یکی از وظایف اصلی آنها بررسی و صدور پروانۀ کار وکلا است. بنابراین برخی از دفاتر قضایی از قدرت خود برای لغو پروانۀ‌ کار وکلای حقوق بشری که جرئت دفاع از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را داشتند، سوء‌استفاده کردند.

طبق قانون مقننۀ چین، هر چیزی که مستلزم تضییع حقوق و منافع شهروندان، افزایش تعهدات مدنی آنها و گسترش اختیارات دولتی باشد، باید بر اساس مقررات قانونی و مقررات اداری باشد. حتی وزارت دادگستری نیز هیچ اختیاری در تعیین خودسرانه محدودیت‌هایی مانند «ثبت دوگانه» ندارد.

اما برای دفاتر قضایی در سراسر چین، به جای ابراز نگرانی در مورد الزام غیرقانونی «ثبت دوگانه» که حقوق وکلای مدافع در پرونده‌های فالون گونگ را به‌شدت مختل می‌کند، از پلیس، دادستان و دادگاه‌ها تبعیت کردند تا مانع وکلا از قبول وکالت تمرین‌کنندگان فالون گونگ شوند.

در واقع، اگرچه برخی از وکلا «ثبت دوگانه» را انجام دادند، باز هم نتوانستند با موکلان خود ملاقات کنند یا اسناد پرونده آن‌ها را بررسی کنند. بسیاری از دفاتر قضایی پس از اینکه وکلا از قبل نزد آنها پرونده ثبت کرده بودند، محدودیت‌های بیشتری اعمال کردند. در استان جیلین، یک سند محرمانه به شماره [2020] 226 در سال 2020 صادر شد که از وکلای حرفه‌ای قبل از اینکه به آنها اجازه داده شود که وکالت تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان را برعهده بگیرند می‌خواست، نامه‌هایی را از دفاتر دادگستری محلی‌شان ارائه دهند تا مشخص شود که خودشان فالون گونگ را تمرین نمی‌کنند.

«ثبت چندگانه»

در ماه‌های اخیر، برخی از بازداشتگاه‌ها در استان جیلین، قبل از اینکه اجازه ملاقات با تمرین‌کنندگان-موکلان خود را داشته باشند، محدودیت‌های سنگین‌تری را برای وکلای حقوق بشر اعمال کردند.

ثبت پرونده در دو دفتر قضایی (یکی در حوزه قضایی خودِ وکیل و دیگری در حوزه قضایی که پرونده در آن تحت پیگرد قانونی قرار دارد) دیگر کافی نبود. این بازداشتگاه‌های جیلین از وکلا خواستار ارائه مجوز از چند سازمان در دو حوزه قضایی مربوطه، از جمله کانون وکلا، دفاتر قضایی و دادگاه‌ها شدند.

تصویر زیر بر اساس اطلاعات داخلی جمع‌آوری شده است. این مربوط به یک پرونده فالون گونگ است که در مرحله محاکمه از روند پیگیری قانونی قرار داشت. وکیل مدافع موظف است قبل از اجازه ملاقات با موکلش در بازداشتگاه، فرم را پر کند و از چند سازمان (که باید با مُهرهای خود، در دایره‌های قرمز روی فرم مهر بزنند) مجوز بگیرد.

نیمه بالای فرم در مورد اطلاعات اولیه پرونده (مانند نام متهم، اتهامات وی، نام وکیل، اطلاعات تماس وکیل و غیره) است. نیمه پایینی فرم دارای دو ستون است. ستون سمت چپ برای ثبت سه مُهر است که باید از دفتر حقوقی وکیل، کانون وکلای ناظر بر دفتر وکالت او، و دفتر قضایی ناظر بر دفتر وکالتش دریافت شود. ستون سمت راست دارای فضا برای سه مُهر اضافی است که باید از حوزه قضایی محل رسیدگی به پرونده شامل دادگاه، کانون وکلا و دفتر قضایی دریافت شود.

فقط می‌توان تصور کرد که وکیل برای به دست آوردن تمام آن مُهرها چقدر باید تلاش کند، ناگفته نماند که هر یک از آن سازمان‌ها (در بخش خصوصی و دولتی) ممکن است عمداً مجوز را رد کنند.

همچنین توجه داشته باشید که این فرم باید پس از واگذاری پرونده به دادگاه پر و شش مُهر باید ثبت شود. بنابراین «ثبت دوگانه» در سالهای اولیه به «ثبت چندگانه» تبدیل شده است.

اگر پرونده تمرین‌کننده همچنان نزد پلیس یا دادستانی بود چطور؟ در اینصورت هر دو سازمان نیز باید برگه را «امضا» و روی فرم را مهر کنند. سپس «ثبت شش‌گانه» به «ثبت هشتگانه» تبدیل می‌شود.

به گفته فردی در داخل، چنین درخواست‌های «ثبت چندگانه» طبق دستور کمیته امور سیاسی و حقوقی استان جیلین (PLAC) انجام می‌شود که یک سازمان فراقضایی است و وظیفه نظارت بر آزار و شکنجه فالون گونگ را بر عهده دارد.

هر چقدر هم که مضحک به نظر برسد، محدودیت‌های ثبت چندگانه با هدف بازدارندگی وکلای حقوق بشر از دفاع از حق آزادی عقیده تمرین‌کنندگان فالون گونگ است.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. بازنشر غیرتجاری این مطالب باید با ذکر منبع باشد. (مانند: «همان‌طور که وب‌سایت مینگهویی گزارش کرده است، ...») و لینکی به مقالۀ اصلی ارائه شود. در صورت استفاده تجاری، برای دریافت مجوز با بخش تحریریۀ ما تماس بگیرید.