(Minghui.org) پسرم و همسرش می‌خواستند معلم شوند. آن‌ها امتحانات مربوطه را دادند و منتظر مصاحبه بودند. اگر پذیرفته می‌شدند، بازهم باید یک بررسی سوابق سیاسی درباره‌شان انجام می‌شد. من و شوهرم زمانی به‌دلیل تمرین فالون دافا در یک بازداشتگاه حبس ‌شدیم. من به‌مدت سه سال در اردوگاه کار اجباری نیز حبس بودم. پسرم نگران بود که در بررسی سیاسی رد شود و جرئت نداشت در امتحانات لازم برای کار به‌عنوان کارمند دولت شرکت کند. به او گفتم که می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد، زیرا شرایط من روی او تأثیری نخواهد داشت.

او یک آخر هفته به من گفت دوستش که در ایستگاه کار می‌کند، بررسی کرد که آیا پدرش (شوهرم) در پایگاه داده‌های پلیس، سابقه کیفری دارد یا خیر. پسرم همچنین می‌خواست بررسی کند که آیا سوابق من مشخص است یا خیر. به او گفتم که من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام.

استاد بیان کردند:

«وقتی هر فردی وارد گروه مریدان دافای اصلاح فا شد، جنبۀ آگاه آن فرد با موجودات خدایی عهد بست و قراردادی را امضا ‌کرد و با زندگی خود قول داد که آن مأموریت تاریخی را که مرید دافا باید به ‌عهده بگیرد، کامل می‌کند. ازاین‌رو، از آن لحظه به بعد، زندگی او دیگر توسط سه‌قلمرو اداره نشد. بر همین اساس، استاد اسامی مریدان دافا را از سه‌قلمرو، از قلمروی بشری و از دنیای زیرین، ازجمله جهنم حذف کرد. از آن به بعد، زندگی مریدان دافا فقط توسط دافا اداره می‌شود و دیگر بازپیدا نمی‌شوند و حتی اگر آنان مرتکب گناهانی شوند بازهم توسط جهنم اداره نمی‌شوند.» («تزکیه در دافا جدی است»)

استاد از تمرین‌کنندگان فالون دافا مراقبت می‌کند. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) علیه دافا و تمرین‌کنندگان است و برای آزار و اذیت تمرین‌کنندگان «مدارکی» را جعل می‌کند. پسرم گفت که او نتوانست پرونده مرا پیدا کند، بنابراین نمی‌دانست که آیا من سابقه کیفری دارم یا خیر.

به شوهرم گفتم که او در پایگاه داده‌های پلیس سابقه کیفری ندارد. شوهرم گفت: «افکار درست فرستادم تا پلیس با اسکن کارت شناسایی من فقط تاریخ تولد و آدرس مرا پیدا کند و آن‌ها نتوانستند چیز دیگری پیدا کنند.»

پسرم به من گفت که نتیجه روز دوشنبه اعلام می‌شود. به درون نگاه کردم و متوجه شدم که به پسرم وابسته هستم و می‌خواهم او در مصاحبه قبول شود. هر موجودی سرنوشت خود را دارد و من باید آن را رها کنم.

روز سه‌شنبه پسرم برایم پیامی فرستاد و گفت که ایستگاه پلیس نامه‌ای صادر کرده مبنی بر اینکه او سابقه کیفری ندارد.

آن شب وقتی شام می‌خوردیم، گفتم: «بسیاری از وکلای صالح در پکن، از فالون گونگ دفاع کردند. آن‌ها برای ما اعلام بی‌گناهی کردند. تمرین فالون گونگ در چین خلاف قانون نیست. کارت‌های شناسایی ما فقط چیزی است که تاریخ تولد و آدرس ما را تأیید می‌کند، نه مدرکی که ح.ک.چ از آن برای آزار و شکنجه ما استفاده کند.»

ما تمرین‌کنندگان فالون دافا باید مطمئن شویم که افکارمان درست است، تا کسانی که می‌خواهند به ما آسیب برسانند دستشان به ما نرسد. استاد، متشکرم! با پشتکار تزکیه خواهم کرد، در اصلاح فا به استاد کمک خواهم کرد، تعداد بیشتری از موجودات ذی‌شعور را نجات خواهم داد و مأموریت مقدس خود را به انجام خواهم رساند.