شهروند واشنگتن دی‌سی خواستار آزادی مادرش شد که به دلیل باورش در چین در حبس است

شهروند واشنگتن دی‌سی، دو هایپنگ در مقابل سفارت چین در واشنگتن دی‌سی ایستاد و خواستار آزادی مادرش شد که به خاطر بارورش به فالون گونگ محبوس و اخیراً به ۳ سال و نیم حبس محکوم شده است. مادر دو، خانم یوآن یکی از آن بسیار زیاد تمرین‌کنندگانی است که به‌خاطر باورشان در طول این ۱۷ سال مورد آزار و شکنجه مداوم قرار گرفته‌‌اند.

استرالیای غربی: تورِ با ماشین فالون گونگ آگاهی مردم درباره قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین را بالا می‌برد

تمرین‌کنندگان فالون گونگ حدود 3 ماه است که در جاده‌های استرالیای غربی بوده‌اند تا آزار و شکنجه 17 ساله فالون گونگ در چین، به‌ویژه برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی به‌دست این رژیم را افشاء کنند. حمایت عمومی از این جریان قوی بوده و استرالیایی‌ها از دولت می‌خواهند که با وضع قوانینی، از توریسم پیوند عضو جلوگیری کند و چین را تحت فشار قرار دهد تا به این آزار و شکنجه خاتمه دهد.

جمهوری چک: افزایش آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم چین در شب سال نو

-تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جمهوری چک رویدادی را در تاریخ 31 دسامبر 2016 در پل کارل پراگ برگزار کردند تا آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه این تمرین به‌دست حزب کمونیست چین (CCP) را افزایش دهند. بازدیدکنندگان در‌بارۀ فالون گونگ اطلاع کسب کردند و بسیاری از آنها دادخواستی در حمایت از پایان دادن به آزار و شکنجۀ در جریان در چین را امضاء کردند. برخی از گردشگران از چین برای اولین بار از حقایق فالون گونگ مطلع شدند.

مرد 67 ساله از جیلین، پس از دادن اسکناس‌های خرد به یک فروشنده، به 10 سال حبس محکوم شد

مردی که برای کمک به فروشنده‌ای، پول او را با اسکناس خُرد تعویض کرد، صرفاً به‌خاطر اینکه اسکناس‌هایش حاوی پیام‌هایی مربوط به فالون گونگ بود به 10 سال زندان محکوم شد.

مواجهه دلیرانه با رنج و محنت‌ها

درحالی که بازداشت‌کنندگان تلاش می‌کنند تمرین‌کنندگان زندانی را ازطریق یک «آزمایش» تحت شستشوی مغزی قرار دهند، آن تمرین‌کنندگان وضعیت را کاملاً تغییر می‌دهند و از این فرصت استفاده می‌کنند تا آزار و شکنجه را افشاء کنند و درباره خوبی فالون گونگ به آنها بگویند.

مأمور پلیس پس از فهمیدن حقایق فالون گونگ، کارش را ترک می‌کند

بعد از اینکه تمرین‌کننده فالون گونگ حقایق دربارۀ تأثیرات آزار و شکنجه را برای مأمور پلیس روشن می‌کند او دربارۀ کارهای بدی که انجام داده عمیقاً می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد از این کار دست بکشد.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020