کانادا: ششمین همایش پارلمانی دربارۀ آزادی عقیده با تمرکز بر چین

در این رویداد حدود 120 عضو پارلمان، کارشناس چین، خبرنگار و نیز عموم مردم حضور داشتند. سخنران‌ها مقامات کانادا را تشویق کردند تا وقتی وارد روابط تجاری و سیاسی می‌شوند، دربارۀ نقض حقوق بشر در چین از جمله آزار و شکنجه فالون گونگ نیز بی‌پرده صحبت کنند. سفیر سابق دیوید مولرونی در سخنرانی‌اش، پیام نگرانی و حمایت را به «شمعی در تاریکی برای افرادی که در غیراین‌صورت تنها و طردشده هستند،» تشبیه کرد.

درخواست طرح موضوع خاتمه آزار و شکنجه فالون گونگ در طی ملاقات ترامپ و شی

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روز پنجشنبه در طول مسیر محل دیدار رئیس جمهور شی با رئیس جمهور ترامپ تظاهراتی را برگزار کردند و خواستار طرح موضوع پایان دادن به آزار و شکنجه ۱۸ ساله در چین و به محاکمه کشاندن دیکتاتور سابق حزب کمونیست، جیانگ زمین به‌خاطر راه‌اندازی آزار و شکنجه، در این نشست شدند. آنها همچنین از رئیس جمهور ترامپ خواستند در طول جلسات بر حقوق بشر تأکید کند.

تعداد بیشتری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ از زندان‌های چین آزاد می‌شوند

در طول هجده سال سرکوب فالون گونگ، بسیاری از مقامات در چین دربارۀ آزار و شکنجه مطلع شده‌ و تصمیم گرفته‌اند در سیاست آزار و شکنجه اتخاذ شده توسط حزب کمونیست چین مشارکت نکنند. اخیراً تمرین‌کنندگان بیشتر و بیشتری توسط قضات آزاد شده‌ یا به‌وسیلۀ دادستان‌ها رفع اتهام‌ شده‌اند.

معرفی فالون گونگ در استکهلم، سوئد

تمرین‌کنندگان فالون گونگ طی دو هفته آخر ماه مارس و اوایل آوریل 2017 در پارک کارلاپلن استکهلم، در جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ فعالیت‌هایی را برگزار کردند.

دستگیری مجدد مهندسی پس از ۹ سال زندان و شکنجه

مهندسی به تشریح آزار و شکنجه‎ای می‌پردازد که در طول ۹ سال حبس متحمل شده است.

دادستانی‌ها و دادگاه‌های بیشتری از اتهامات علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ صرف نظر می‌کنند

این مقاله شامل گزارش آزادی شش نفر از تمرین‌کنندگانی است که بعد از صرف‌نظر کردن دادستانی‌ها یا دادگاه‌ از پرونده‌شان، آزاد شدند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020