​نسخه فارسی کتاب تشریح محتوای فالون دافا

کتاب «تشریح محتوای فالون دافا» به زبان فارسی ترجمه شده و فرمت پی‌دی‌اف آن قابل دانلود است.

هوستون، تگزاس: کنفرانس مطبوعاتی خواستار آزادی فوری تمرین‌کننده محبوس در چین شد

خانم هان شوئه‌جیائو پس از دستگیری در محل کارش در شانگهای در تاریخ 17 فوریه، در بازداشت باقی مانده است.

دادستانی جیژو از اتهام علیه تمرین‌کننده فالون گونگ صرف‌نظر می‌کند

یکی دیگر از پرونده‌های فالون گونگ در یک دادگاه چینی مختومه اعلام می‌شود

فردی انگلیسی زبان، در محلۀ چینی‌ها در لندن سطح آگاهی مردم را ارتقاء می‌دهد

یک تمرین‎کننده غربی در محله چینی‎ها در لندن، با استفاده از نیک‌خواهی، اعتماد به نفس و زبان چینی با بازدید‌کنندگان چینی ارتباط برقرار می‎کند تا از این طریق تصورات غلط دربارۀ فالون گونگ را از بین ببرد.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020