[شرح و تفسیر ۲۰ژوئیه] اداره 610 که زمانی توانمند بود به‌دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ با عدالت روبرو است

حتی اگرچه آزار و شکنجه فالون گونگ همچنان ادامه، و اداره 610 همچنان وجود دارد‌، این واقعیت که عوامل اداره 610 با یک پاکسازی داخلی گسترده روبرو هستند‌، نشان می‌دهد ح‌ک‌چ دیگر نمی‌تواند به این آزار و شکنجه ادامه دهد و به انتهای خط رسیده است. حزب خودش این وضعیت را به وجود آورده است و آن انعکاسی از ارادۀ آسمان نیز است.

[شرح و تفسیر 20 ژوئیه] نقش اصلی کمیته امور سیاسی و حقوقی ح‌ک‌چ و ادارۀ 610 در آزار و شکنجه فالون گونگ (قسمت 1)

مروری بر چارچوبی که توسط جیانگ زمین رهبر سابق حزب کمونیست چین برای آزار و شکنجه فالون گونگ ایجاد شده است: دو سازمان غیرقانونی، که به‌طور همزمان کار می‌کنند، قانون را نادیده می‌گیرند تا اقدام به دستگیری و تحت پیگیرد قراردادن افراد بی‌گناه کنند.

در سالگرد 22 سالگی آزار و شکنجۀ فالون گونگ، وب‌سایت مینگهویی زیرمجموعه جدیدی را راه‌اندازی  کرد - پنجرۀ مینگهویی

در 19ژوئیه2021، یک روز قبل از سالگرد شروع آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین، وب‌سایت مینگهویی یک وب‌سایت جدید زیرمجموعۀ خود را راه‌اندازی کرد – پنجرۀ مینگهویی (https://window.minghui.org) 

تمرین‌کنندگان فالون‌گونگ آخرین لیست مجرمان را به دولت‌ ۳۷ کشور تحویل می‌دهند

به‌مناسبت بیست‌ودومین سالگرد آزار و شکنجه فالون گونگ‌، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ۳۷ کشور آخرین لیست افرادی که در آزار و شکنجه در چین شرکت کرده‌اند را به دولت متبوع خود تحویل دادند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2021