Image for article بلغارستان: فعالیت تمرین‌کنندگان در چهار شهر برای افشای آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چ

تمرین‌کنندگان در بلغارستان در دسامبر2021 در پلُودیو، صوفیه، بورگاس و وارنا فعالیت‌هایی برای افشای آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون دافا توسط حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) انجام دادند.

Image for article خانمی که دوره محکومیت به‌خاطر ایمانش را سپری می‌کند با وجود بیماری هنوز به انجام کار سخت وادار می‌شود

خانم لی شیوچین از مشکل فتق رنج می‌برد، اما نگهبانان زندان همچنان او را مجبور به انجام کار سخت می‌کنند. خانواده‌اش به‌شدت نگران او هستند.

Image for article شوهر به 5.5 سال حبس محکوم می‌شود، در حالی که همسر برای مراقبت از کودک نوپایش در تقلا است

آقای هوانگ شنگوِی بر اساس این اداعا که بروشورهای اطلاع‌رسانی فالون گونگ را توزیع کرده زندانی شد. همسر او در حال حاضر برای مراقبت از کودک نوپای 17ماهه‌شان و مادرشوهر حدوداً 70ساله‌اش در تقلا است.

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

مقالات اخیر

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)