Image for article طی سه سال تصدی چن یونگ به‌عنوان دادستان کل دادستانی شاندونگ، بیش از ۳۰۰ تمرین‌کننده فالون گونگ به‌طور غیرقانونی به زندان محکوم شدند

گزارشی درباره شکنجه‌های غیرانسانی که تمرین‌کنندگان در زندان متحمل شدند، پنج تن از آنها در حالی که هنوز تحت بازداشت بودند فوت کردند.

Image for article تایوان: تمرین‌کنندگان فالون دافا در چیایی با تمرین‌های گروهی در فضای باز به استقبال سال نو می‌روند

تمرین‌کنندگان در ۲ ژانویه تمرین‌ها را در خارج از اداره امور فرهنگی شهر چیایی انجام دادند. خانمی که برای تماشا ایستاد گفت: «فالون دافا مثبت است. چرا حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) می‌خواهد این را سرکوب کند؟»

Image for article حمایت عروسم از فالون دافا

خانواده‌ای دائماً توسط مقامات مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند تا از تمرین فالون دافا دست بکشند. عروس در دفاع از این روش به مقامات توضیح می‌دهد که چگونه از تمرین خانواده‌اش بهره‌مند شده است و سپس حقایق این تمرین را به آنها می‌گوید.

مقالات اخیر