Image for article لس آنجلس: تمرین‌کنندگان سال نو را به استاد لی تبریک می‌گویند

با نزدیک شدن به سال نوی 2022، تمرین‌کنندگان از سراسر جهان قدردانی خود را از فالون دافا به خاطر مزایای معنوی و جسمی بزرگی که دریافت کرده‌اند ابراز می‌کنند.

Image for article جنایات چن سی‌یوان، معاون وزیر امنیت عمومی و مدیر دفتر اول، در آزار و شکنجه فالون گونگ

چن سی‌یوان به عنوان مسئول دفتر امنیت ملی وزارت امنیت عمومی، مسئول اجرای جنایات آزار و شکنجه‌ای است که در طول دوره ریاستش در سراسر کشور رخ داده است.

Image for article یونلین، تایوان: قدردانی برای همه تغییرات مثبت اعطا شده از سوی دافا

تمرین‌کنندگان تجربیاتی دربارۀ نگاه به درون، رها کردن وابستگی‌ها و اعتبار بخشیدن به دافا را به اشتراک گذاشتند. آنها همچنین یکدیگر را تشویق کردند که در تزکیه کوشاتر و استوارتر باشند.

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

مقالات اخیر

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)