Image for article شکنجه سیستماتیک تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان کانجیاشان در شهر شن‌یانگ چین

زندانیان مجبور به کار در شرایط شلوغ و ناامن هستند و حتی تعداد دفعات استفاده از توالت نیز محدود است. اگر نتوانند سهمیه کاری خود را تمام کنند، با باتوم الکتریکی به آنها شوک اعمال می‌شود یا کتک می‌خورند».

Image for article اجتناب پلیس از ارائه گواهی فوت بانوی 88ساله‌ای که دو ساعت پس از دستگیری به‌دلیل اعتقادش، جان باخت

از آنجا که پلیس از ارائه گواهی مرگ و هرگونه مدرک دیگر خودداری کرد، خانواده‌اش نمی‌توانند دستور کالبدشکافی مستقل یا حتی سوزاندن جسدش را بدهند تا روحش در آرامش باشد.

Image for article دهلی، هند: شادی دانش‌آموزان از یادگیری تمرین‌های فالون دافا

مدیر مدرسه‌ای در دهلی از یک تمرین‌کننده اهل بمبئی استقبال کرد تا به‌عنوان بخشی از برنامه تفریحی ویژه‌شان تمرین‌های فالون دافا را به دانش‌آموزان آموزش دهد.

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

مقالات اخیر

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)