Image for article غلبه بر خودخواهی و دست‌یافتن به نیک‌خواهی

شش سال قبل، پیش از اینکه تمرین فالون دافا را شروع کنم، در جستجوی استاد و روش تزکیه‌ای بودم تا بتوانم به‌طور واقعی تزکیه کنم. نمی‌خواستم برای تزکیه کردن، اجتماع را ترک کنم، زیرا اعتقاد داشتم هر کسی وظیفه‌ای دارد که باید آن را به انجام برساند. احساس می‌کردم مردم به من نیاز دارند. در سال ۲۰۰۹ وقتی با دافا آشنا شدم، در قلبم به‌شدت احساس ‌کردم که استادم را پیدا کرده‌ام. همه ...

Image for article رهایی از چنگال ترس و نگرانی

در گذشته، نمی‌دانستم که دارای وابستگی ترس و نگرانی بیش از حدی هستم. این وابستگی‌ها بخشی از من شده بودند و شناسایی آنها برایم سخت شده بود.وجود این وابستگی‌ها تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی‌ام متجلی می‌شدند. در مدرسه، درباره نمراتم نگران بودم. گرچه هر روز فا را مطالعه می‌کردم، درخصوص رهاکردن تصورات و نگرش‌های بشری‌ام به پیشرفت چندانی دست نیافتم. در محل کار یا در روند زندگی روزانه‌ام ...

Image for article وقتی با خودمان صادق هستیم شرایط تغییر می‌کند

 بهار گذشته با تمرین‌کننده مسنی آشنا شدم که تقریباً ۲۰ سال بود که فالون دافا را تمرین‌ می‌کرد. با‌این‌حال، متوجه شدم کلمات بسیاری در جوآن فالون وجود دارند که او از آنها آگاهی نداشت. وقتی به‌تنهایی «درباره دافا» را می‌خواند، اشتباهات بسیار زیادی داشت و حرکات تمرینش دقیق نبود.او حتی یک حرکت اضافی به تمرین سوم اضافه کرده بود. از‌آنجا‌که برای مدتی طولانی همیشه به‌تنهایی در خانه فا را مطالعه ...

مقالات اخیر