Image for article مرگ مرد سیچوانی چهار ماه پس از دستگیری به‌خاطر ایمانش

قربانی دیگر آزار و شکنجه فالون گونگ، آقای یانگ شینگ‌یه است اهل شهر پنگژو، سیچوان که چهار ماه پس از بازگشتش به بازداشتگاه به‌دلیل ایمانش، درگذشت.

Image for article تایوان: تمرین‌کنندگان فالون دافا در تایپه یکدیگر را به سخت‌کوشی در سال جدید ترغیب کردند

مرکز دستیاری فالون دافا تایپه اخیراً یک مطالعه گروهی از آموزه‌های فالون دافا ترتیب داده است. پس از آن، چند تمرین‌کننده درباره تلاش‌های خود برای بهبود تزکیه صحبت کردند.

Image for article مشتری‌ام سرانجام از حقیقت آگاه شد

یک متخصص زیبایی با حوصله و احتیاط، یک مشتری سرسخت را درباره حقیقت دافا متقاعد کرده و ترغیبش می‌کند ح‌ک‌چ را ترک کند و هشت نفر از بستگانش را نیز به این کار تشویق می‌کند.

مقالات اخیر