~   تبریک‌ها   ~

 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از هند، ایران و کینمن با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از مشاغل مختلف در چین، روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۳۳ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از مشاغل مختلف در چین، روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۳۴ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از پکن، روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۷ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر چانگ‌چون، روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۳ تبریک)
 • تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر چانگچون روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند و با کمال احترام تولد استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند (۲۶ تبریک)
 • عناوین مهم


  اخبار اخیر

  © Copyright Minghui.org 1999-2020